1

Ne bacajte žar i pepeo u kontejnere

HIGIJENAJavno komunalno preduzeće „Higijena” apelovalo je na građane da ne bacaju vruć pepeo i žar u kante za đubre i kontejnere jer ono zbog toga trpi velike materijalne štete. Ta navika može biti i opasna, jer zbog takvog ponašanja često izbijaju požari u kontejnerima, na deponiji i u vozilima „Higijene”.

Da se to još uvek dešava, svedoči podatak da, dok obavljaju svoj redovan posao, radnici „Higijene” u zimskom periodu često nailaze na upaljene kontejnere, jer se zbog bacanja žara i pepela lako pali i ostali otpad u njima. Nakon što se ti požari ugase često se dešava da su kontejneri potpuno izgoreli ili trajno oštećeni i neupotrebljivi.

Zbog bacanja pepela i žara za jedanaest meseci ove godine izgorela su čak 24 kontejnera zapremine 1,1 kubni metar, pet „zvonastih” kontejnera i desetine kanti za đubre koje se postavljaju na stubovima, čime je gradskom budžetu i „Higijeni” pričinjena materijalna šteta veća od milion i po dinara.

Nadležni u „Higijeni” mole građane da radi sprečavanja daljih oštećenja kanti za đubre i kontejnera ohlađen pepeo bez žara odlažu u plastične džakove, koje će zatvarati i potom ih ostavljati pored kontejnera i kanti za đubre koje iznose na ulice u danima predviđenim za njihovo pražnjenje. Ti džakovi će biti odneti specijalnim vozilom „Higijene”. Iako u tom javnom komunalnom preduzeću postoje radnici zaduženi da svakodnevno obilaze teren i gase kontejnere koji gore, zaposleni u „Higijeni” mole građane da ih, ako primete neki takav požar, obaveste na telefon 327-010.

M. G.