1

Namera ili neznanje?

Na sednici Gradskog veća održanoj 27. jula usvojena je dopuna odluke Nadzornog odbora Direkcije o načinu određivanja cene izrade prostornih urbanističkih planova i projekata, kojom se daje mogućnost da se pojedine crkve i verske zajednice, na svoj zahtev, oslobode plaćanja izrade tih akata. Tim povodom se Socijaldemokratska stranka saopštenjem osvrnula na izjavu Nenada Stanojevića, direktora Direkcije, koji je, navodeći o kojim je crkvama i verskim zajednicama reč, „zaboravio” Rumunsku pravoslavnu crkvu.

sds.logo_.cir_1„Radi opšte kulture direktora JP Direkcije i članova Gradskog veća, koji su jednoglasno usvojili ovu odluku, SDS napominje da na teritoriji grada više od jednog veka funkcioniše samostalno šest parohija Rumunske pravoslavne crkve u okviru pančevačkog protopopijata sa sedištem u Banatskom Novom Selu, i to: u Dolovu, Banatskom Novom Selu, Omolјici, Glogonju, Jabuci i u samom gradu (Nјegoševa broj 7). SDS veruje da je reč o neznanju gorepomenutih, a ne o nameri, tako da apeluje na nadležne da, radi očuvanja i negovanja dobrih međunacionalnih odnosa, čiji su neizostavni činioci i vernici zaboravlјene crkve, što pre isprave grešku i uvrste i RPC u privilegovane konfesije”, kaže se u saopštenju SDS-a.

Z. Sp.