1

Multikulturalnost kao imidž

Pokret socijalista Pančeva zalaže se za ravnopravnost svih nacionalnih zajednica, bogatstvo različitosti, za ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava, očuvanje tradicije i nacionalnog identiteta, ali i za poštovanje prava većinskog srpskog naroda.

Podržavamo konstituisanje saveta nacionalnih manjina kao samoupravnih tela koja pripadnici manjina biraju radi zaštite etničkog, kulturnog, obrazovnog i jezičkog identiteta.

PSU Pančevu 17,52 odsto stanovnika čine pripadnici nacionalnih manjina, te ih treba poštovati i uvažavati, uz primenu i poštovanje svih zakonskih obaveza i efikasno i ravnopravno učešće u kulturnom, socijalnom i ekonomskom životu, kao i u javnim poslovima.

Zbog svog specifičnog, multikulturalnog područja, činjenice da su pojedine nacionalne manjine na ovim prostorima nastanjene i više od 200 godina, kao Slovaci u Kovačici na primer, zalažemo se za očuvanje neophodnih elemenata identiteta, vere, jezika, tradicije i kulturnog nasleđa kao primera dobre prakse. Multikulturalnost je tema koja u poslednje vreme sve češće biva prezentovana kao nešto po čemu bi Vojvodina mogla graditi prepoznatlјivost i imidž na tržištu.