1

Merenje buke u gradu

bukaInstitut za bezbednost i sigurnost na radu iz Novog Sada započeo je merenje nivoa buke u Pančevu u nedelјu, 5. oktobra. Ovom prilikom Sekretarijat za zaštitu životne sredine moli sugrađane da omoguće stručnjacima tog instituta da postave uređaje u stambenim jedinicama kako bi ova kampanja dala što preciznije podatke o zagađenju Pančeva bukom.

Prema rečima nadležnih u sekretarijatu, aparati će biti postavlјeni na 24 sata ili nekoliko dana. Kako kažu, monitoring buke se obavlјa s ciljem zaštite od buke svih građana Pančeva, pa bi stoga bilo u opštem interesu da Pančevci sarađuju i pokažu razumevanje.

Z. St.