1

Medijski buvljak kao „dan de”

Poslednjih dana juna za pedesetak medija u Srbiji pala je konačna odluka. Agencija za privatizaciju objavila je javne pozive za prodaju velikog broja radio-televizijskih kuća, novinskih firmi i agencije „Tanjug”. Razlika u odnosu na Operaciju Overlord i „dan de”, kada su saveznici izvršili invaziju na Normandiju, biće u tome što se iskrcavanje novih vlasnika u studije i redakcije neće dogoditi u jednom danu, već će se produžiti na ceo avgust, a možda i na septembar i oktobar, kako je to bog zapovedio, to jest zakon aktuelne srpske vlasti.

Podsećanja radi, za RTV Pančevo, „dan de” će biti 3. avgust, a za „Pančevac” 18. avgust. Čak i ako tih dana ovi mediji ne budu dobili nove vlasnike, dobiće ih vrlo uskoro.

A kao i na svakoj buvljoj pijaci na kojoj se prodaje korišćena i polovna roba, u manje ili više upotrebljivom stanju, cene će biti vrlo raznolike. Tako na primer, javno preduzeće za informisanje Novi Kneževac moći će da se pazari za samo 235 evra, koliko je procenjeno da vredi i što predstavlja početnu cenu, dok će za novosadski „Dnevnik” novi vlasnik morati da izdvoji 7,3 miliona. Za manje od 10.000 evra biće prodato još desetak medijskih kuća diljem Srbije.

Dakle, pravi medijski buvljak, poput onog našeg pokraj Bavaništanskog puta. Neko od kupaca će verovatno uspeti da svoju novu igračku upotrebi i iskoristi za samo njemu znane potrebe, a neko će njom moći jedino da se zakiti, stavi je na policu i pokazuje prijateljima. Što bi rekli ekonomisti, nije ovde u pitanju cena koliko je reč o ekonomskoj održivosti onoga što se kupuje, a to se, nažalost, zaboravlja i to većina gubi iz vida. Većina i onih koji se pojavljuju kao zainteresovani za kupovinu, a velika većina i onih koji o tome po kafanama samo filozofski raspredaju.

Kao i posle svake bitke, na kraju će se skupljati čaure. Gubici saveznika u Normandiji su bili oko 50 hiljada mrtvih i 150-200 hiljada ranjenih i izbačenih iz stroja. Gubici posle medijskog „dana de”, to jest onih koji su izbačeni iz stroja, biće naknadno evidentirani samo u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Njihov broj se ne zna, a procenjuju se na nekoliko hiljada. Državni medijski generalštab je valjda procenio gubitke. U šta nismo sigurni.

Kolateralnu štetu, nažalost, nemoguće je proceniti. Slobodni mediji, kao jedan od nosećih stubova demokratije, biće ozbiljno oštećeni.

A ona zbog toga – sklona padu.

Z. Spremo