1

Konkurs za robne simbole regije

Traže se tipični banatski proizvodi

Prekograničnom saradnjom do veće konkurentnosti

eko03Predstavnici privrednih komora iz Pančeva, Zrenjanina, Kikinde i Temišvara, te Agencije za socijalnoekonomski razvoj oblasti Timiš, održali su radni sastanak u našem gradu radi dogovora o aktivnostima na realizaciji prekograničnog projekta „Made in Banat”, finansiranog iz fondova Evropske unije.

Cilj tog programa je da se ustanovi oznaka za određene proizvode s teritorije srpskog i rumunskog Banata koji su karakteristični za ovu regiju, te da im se na taj način podigne konkurentnost na evropskom tržištu. To znači da bi roba i usluge iz takozvanog istorijskog Banata morale da zadovolje sve uslove kako bi mogle da budu izvezene u Evropu.

Dragan Bukvić, potpredsednik Regionalne privredne komore Pančevo, objasnio je da je zadatak partnera u projektu da afirmišu neke tradicionalne i kvalitetne proizvode koji simbolišu ovu regiju, i to po standardima Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije i odgovarajuće ustanove u Rumuniji.

Dva strane trenutno rade na propisivanju procedura na osnovu kojih će određeni proizvodi i usluge moći da dobiju znak „Made in Banat”.

On je dodao da će iz sredstava dobijenih za projekat biti dodeljeno jedanaest takvih oznaka u obe države.

Time će postupak certifikacije robnog znaka biti ustanovljen, a onda će se nastaviti dodela svim ostalim produktima iz Banata koji budu ispunili uslove.

Bukvić je rekao da će južni Banat dobiti dve takve oznake, ali nije mogao da precizira koji bi proizvodi nosili znak da su proizvedeni u Banatu.

Naveo je da su oblasti u kojima za to postoje kandidati u srpskom delu Banata mlinarska industrija, prerada voća, proizvodnja vina, banjski turizam i industrija opeke i keramičkih pločica. Početkom oktobra će biti organizovana privredna izložba na kojoj će učestvovati 40 preduzeća – kandidata za dobijanje certifikata.

Kosmina Mirja, predstavnica Komore za industriju, trgovinu i poljoprivredu županije Timiš, izjavila je da u Rumuniji postoji četrnaest proizvodnih oblasti u kojima bi moglo biti kandidata za znak „Made in Banat”, a među njima su građevinarstvo, poljoprivreda, prehrambena industrija, turizam i proizvodnja odeće.

Ona je precizirala da firme koje žele da dobiju tu oznaku moraju posedovati sve certifikate iz oblasti menadžmenta kvaliteta, a njihov proizvod mora imati tradiciju i dokazani kvalitet na tržištu i sadržati najmanje 51 odsto sirovina s područja Banata.