1

Klub „Kreatornica” u Češkom Tješinu

Članovi kluba „Kratornica” su tokom septembra boravili u Českom Tješinu gde je došlo do prvog susreta sa učesnicima međunarodnog projekta u kom je klub „Kreatornica” jedan od učesnika.

„Kreativni ergoterapeut kao jedan od oslonaca ustanova za socijalno staranje“ naziv je međunarodog projekta u čijoj realizaciji učestvuju učesnici iz Slovačke, Češke, Poljske, Mađarske i Srbije.

Pavel Vereski, ispred kluba „Kratornica” navodi da je cilj projekta proširenje mreže udruženja i domova za socijalo staranje. Prvi sastanak učesnica bio je u periodu od 22. do 24. septembra kada su dogovoreni bitni okviri za dalji rad.

Kub „Kreatornica” se uveliko priprema za susret do kog će doći naredne godine a čiji će oni biti domaćini.

U okviru radionica koje će tada biti organizovane radiće se na proširivanju kako iskustava tako i umeća iz oblasti tradicionalnih zanata i ručnih radova.

Ovaj međunarodni projekat finansiran je od strane EU.

(Ovaj tekst je deo projekta „Info kutak” koji je finansijski podržala Opština Kovačica)