1

”Bunicuțele” în acțiune

Membrele Asociația femeilor ”Bunicuțele” din Uzdin au organizat sâmbătă, 9 septembrie, două manifestări ambele devenite tradiționale: ediția a 9-a a expoziției artizanale intitulată ”Curcubeul etniilor” și ediția a 4-a a evenimentului gastronomic ”Cartoful cel mai frecvent aliment”.

Corul bisericii ordotoxe române din Uzdin dirijat de prof. Daniel Cheț a fost cel care a deschis mărețul evenimet după care, s-au prezentat oaspeți, corul asociației pensionarilor din Covăcița ”Viva la musica”.

Președinta Bunicuțelor Ana Boier a fost foarte mândră de felul în care s-au derulat cele două manifestări. Printre cele 9 Asociații prezente la eveniment a fost și Asociația Femina din Gottlob, județul Timiș.

Membra acesteo asociației, Florentina Venete, a declarat că din Uzdin pleacă cu cele mai frumoase impresii.

(Ovaj tekst je deo projekta „Info kutak” koji je finansijski podržala Opština Kovačica)
Crepajska škola slavi jubilej

Nakon dvomesečnog letnjeg raspusta povratak u školske klupe za učenike predstavlja kako zadovoljstvo tako i izazov. Prvi septembar su kako đaci tako i škole u opštini Kovačica dočekali spremno ali u crepajskoj školi će septembar biti ipak malo drugačiji – biće u znaku jubileja.

Ove godine crpejsak škola Sava Žebeljan proslavlja 60 godina od osnivanja odnosno od nastanka ove škole, koju crepajski učenici posećuju i danas.

Prva škola u Crepaji počinje sa radom mnogo ranije, u svešteničkom domu pope Luke Ilijevića koji je bio i prvi učitelj koji je bio inciator da se 1832 godine sagradi škola i iste te godine počinje da se pravi prva škola od naboja. Te godine je podignuta zgrada od tvrdog materijala, koja je imala tri učionice za mušku i žensku decu srpske nacionalnosti i jednu učionicu za decu oficira i službenika sa nastavom na nemačkom jeziku.

Počekom 20. veka javlja se problem prostora škole, pa opština gradi dve zgrade pod istim krovom, koja radi kao državna škola za peti i šesti razred, dok su se u drugoj zgradi nalazile prostorije zabavišta sa ordinacijom lekara.

Za vreme drugog svetkog rata većina škola prekida rad, ali škola u Crepaji i tada radi. Nakon oslobođenja je doživela najveći razvoj kada je bilo čak 10 odeljenja, a od 1952. godine i dva odeljenja više, sa mogućnošu učenja i francuskog jezika.

Godine 1953 onovna škole je spojena sa nepotpunom gimnazijom i formira se osmoljetka ili osnovna škola sa obaveznim obrazovanjem. Zbog ponovnog nedostatka prostora, počinje gradnja današnje škole koja je svečano otvorena 1957.godine i nazvana po Savi Žebeljanu Žebi poštenom i čestitom mladiću, koji je završio osnovnu školu u Crepaji a gimnaziju u Pančevu, i koji je svoj život dao u borbi protiv okupatora.

Kako bi boravak i učenje učinile lepšim i lakšim, sve škole su tokom letnjih raspusta imale radove na uređenju. Radovi nisu zaobišli ni osnovnu školu u Crepaji, te je ovaj jubilej ali i svoje učenike dočekala u novom ruhu.

(Ovaj tekst je deo projekta „Info kutak” koji je finansijski podržala Opština Kovačica)

 
Noviteti u obrazovanju

Osnovce u novoj školskoj godini 2017/2018 čeka niz noviteta – novi predmeti, uniforme i e-dnevnici samo su neki od njih.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja potpisali su krajem juna ove godine protokol o saradnji na programu osnovi bezbednosti dece sa ciljem sticanja novih i unapređenje postojećih znanja, veština i stavova radi podizanja bezbednosne kulture učenika.

Program će biti realizovan u novoj školskoj 2017/2018 godini. Učenici četvrtog i šestog razreda će jednom mesečno imati predavanja na različite teme o bezbednosti u saobraćaju, štetnom uticaju droge i alkohola, opasnostima koje ih vrebaju na internetu i društvenim mrežama, dok e nastavu realizovati pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji poseduju znanja i veštine iz oblasti koje se izučavaju.

U zgradi Skupštine opštine Kovačica je tim povodom održan zajednički sastanak direktora svih osnovnih škola opštine Kovačica i pripadnika policijske stanice Kovačica.

Zaključak sastanka je osnovni cilj programa a to je prevencija, jer je upravo prevencija osnovni i glavni cilj realizacije programa, koji treba da podstakne podizanje svesti o svim nivoima bezbednosti kod učenika.

Oblasti koje će biti realizovane kroz nastavu su: bezbednost dece u saobraćaju; policija u službi građana; nasilje kao negativna pojava; prevencija i zaštita dece od opojnih droga i alkohola; bezbedno korišćenje interneta i društvenih mreža; prevencija i zaštita dece od trgovine ljudima; zaštita od požara i zaštita od tehničko-tehnoloških opasnosti i prirodnih nepogoda.

(Ovaj tekst je deo projekta „Info kutak” koji je finansijski podržala Opština Kovačica)
Umetnički duh stvaralaštva u Idvoru

Rodno mesto naučnika Mihajla Pupina je i ovog leta bilo mesto okupljanja umetnika. Četvrta likovna kolonija u idvoru održana je u danima 23. do 27. avgusta 2017. godine.

Slike nastale tokom druženja slikara na idvorskoj koloniji predstavljene su javnosti 1. septembra u svečanoj sali Doma kulture Mihajlo Pupin u Idvoru.

 

Na koloniji je ove godine svoje radove stvaralo čak deset umetnika: Vesna Hrćan i Elenka Tomaš iz Kovačice, Katarina Ljavroš, Pavel Povolni Juhas i Ana Kotvaš iz Padine, Ivan Karafilovski i Branislav Simić iz Crepaje, Slavoljub Lukin iz Idvora, Slavica Grbić iz Zrenjanina i Nenad Stojkov iz Borče.

Slikarske kolonije su dobar način za razmenu iskustava, kaže umetnica Elenka Tomaš iz Kovačice, koja je na idvorskoj koloniji učestvovala drugu godinu za redom.

(Ovaj tekst je deo projekta „Info kutak” koji je finansijski podržala Opština Kovačica)
La început de an școlar

La școala generală ”Sfântul Gheorghe” din Uzdin în noul an școlar 2017-2018 cursurile vor fi frecventate de 157 de elevii înscriși în clasele cu limba de predare română și 74 în cele cu limba de predare sârbă, dintre care 4 la despărțământul din Putnikovo, informează directorul școlii domnul Octavian Crețu.

În clasa întâi au fost înscriși 17 bobocei: 8 la despărțământul cu limba de predare română și 9 la cel cu limba de predare sârbă. Potrivit informației emise anterior de Ministerul învățământului, în noul an şcolar 2017-2018, elevii clasei a V-a a şcolilor generale vor avea trei noi materii: informatica şi contabilitatea, educaţia fizică şi sănătatea respectiv tehnica şi tehnologia. Pe lângă acestea, de la Ministerul învățământului s-a anunţat că elevii clasei a V-a vor învăţa şi programare, cu menţiunea că informatica în trecut a fost o materie la libera alegere, însă începând cu acest an școlar este obligatorie. Deci cei 21 de elevii din clasei a V-a a școlii generale ”Sfântul Gheorghe” din Uzdin vor avea două ore obligatorii de educaţie fizică şi sănătate, iar pe lângă acestea, încă o oră şi jumătate de activităţi extraşcolare obligatorii.

La instituția pentru educarea preșcolarilor grădința ”Colibri” din Covăcița, departamentul Uzdin în noul an școlar cursul pregătitor va fi audiat de 19 preșcolari. Ei frecventează cursurile în clasa combinată unde procesul instructiv se desfășoară bilingv: în limba română și limba sârbă.

(Ovaj tekst je deo projekta „Info kutak” koji je finansijski podržala Opština Kovačica)
Nova školska godina – novi smer u kovačičkoj gimnaziji

Nova školska godina je počela i pola veka staroj Gimnaziji Mihajlo Pupin u Kovačici. U dva redovna odeljenja opšteg obrazovanja upisano je 47 učenika prvog razreda, u odeljenje na srpskom 30 dok će nastavu na slovačkom jeziku pohadjati 17 prvaka.

Gimnazija u Kovačici je u novoj školskoj godini otvarila i novi smer – Elektrotehničar informacionih tehnologija, koji će pohadjati ukupno 24 učenika. Novina je i optički internet, zahvaljajući čemu će biti omogućen brži protok informacija, što je zasigurno neophodno kada je u pitanju novi IT smer.

Pored toga kovačička gimnazija je jedna od 20 škola u Vojvodini koje su iz pokrajinskog sekreatrijata za obrazovanje dobila finansijska sredstva za rekonstrukciju sale za fizičko vaspitanje, navodi direkorka ove obrazovne inače jedine srednjoškoleske ustanove u Opštini kovačica Tatjana Brtka.

(Ovaj tekst je deo projekta „Info kutak” koji je finansijski podržala Opština Kovačica)