1

Kako se boriti protiv korupcije

– Korupcija nije samo davanje pedeset, sto, dvesta ili više evra u plavoj koverti ukoliko vam neko zatraži taj novac, već mnogo više od toga. To je čitav niz krivičnih dela do kojih dolazi kada neki pojedinac zloupotrebljava svoju funkciju i službeni položaj radi lične koristi. Korupcija obuhvata i partijsko zapošljavanje, nameštanje tendera i javnih nabavki, nezakonito primanje funkcionerskih dodataka i čitav niz drugih društveno štetnih ponašanja – rekla je Zorica Miladinović, novinarka lista „Danas” i koordinatorka Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) iz Niša, na današnjem predavanju u Gradskoj upravi Pančevo.

evriciPored nje, govorio je i Zoran Gavrilović, bivši saradnik Saveta za borbu protiv korupcije, koji je predvodila Verica Barać. Povod za njihov dolazak u Pančevo bile su pripreme za formiranje antikorupcijskog tima u Pančevu i donošenje strategije za borbu protiv korupcije. To je obaveza koju će do idućeg proleća morati da ispune sve lokalne samouprave u Srbiji, a nametnuta nam je u procesu naše integracije u Evropsku uniju.

Zorica Miladinović naglasila je da je važno da u budućim lokalnim antikorupcijskim timovima ne budu članovi političkih stranaka i da se u njihov izbor ne mešaju institucije lokalnih vlasti. Po njenim rečima, to je jedina mogućnost da lokalni antikorupcijski timovi budu potpuno samostalni i nezavisni.

M. G.