1

Josivlјević novi predsednik

OMLADINA SPS -A IMG_9999 (8)Za predsednika Gradskog saveta Omladine Socijalističke partije Srbije u Pančevu na izbornoj konferenciji održanoj u utorak, 5. maja, jednoglasno je izabran Nestor Josivlјević, a potpredsednici su Jelena Borozan, Vladimir Perić, Srđan Nikolić i Aleksandar Ranisavlјev.

– Čim su se stekli uslovi, to jest odmah po formiranju Gradskog odbora SPS-a, konstituisali smo i omladinsku organizaciju. Prethodno smo organizovali mini izborne konferencije po mesnim odborima, koji su predlagali članove za Savet omladine, kao i delegate, i sada će svim zainteresovanima za naš rad vrata uvek biti otvorena – rekao je posle izbora Nestor Josivlјević.

Z. Sp.