1

Inaćenje s građanima

DVERI– JKP „Higijena” se već godinama sreće s problemom nagomilanog đubreta oko kontejnera za odlaganje smeća, ali odbija da poveća broj i veličinu ovih posuda, što se jedino može protumačiti kao inaćenje s građanima. Uporno se drže nekih svojih načina izračunavanja potreba, bez obzira na to što je očigledno da ta matematika ne funkcioniše. Nije isto da li u određenom naselјu živi stanovništvo prosečne starosti 35 ili 55 godina, da li ima dvoje ili manje dece po domaćinstvu, da li se stanovnici greju na čvrsto gorivo ili postoji dalјinsko grejanje, da li ima više ili manje privrednih subjekata i slično – rekao je Ninoslav Jaćimovski, član Gradskog odbora „Dveri”, na konferenciji za novinare održanoj u sredu, 13. januara.

Ova stranka smatra da je moguće uvesti sistem izračunavanja potreba za odlaganjem smeća koji uvažava socijalnu mapu stanovništva, jer slični sistemi već postoje i primenjuju se u gradovima razvijenih zemalјa.

Z. Sp.

opsirnije1