1

I osobe sa invaliditetom imaju pravo na zaposlenje

Nacionalna služba za zapošljavanje u okviru projektnih aktivnosti podsticanja zapošljavanja teže zapošljivih grupa na tržištu rada u saradnji sa Opštinskom bibliotekom u Kovačici je na period od četiri meseca zaposlila dve devojke u ogranku u Padini i ogranku u Crepaji.

Opštinska biblioteka u Kovačici već nekoliko godina radi na digitalizaciji a u proteklom periodu su pomenute dve devojke Milena Jovanov u Crepaji, a Monika Kotvaš u Padini radile upravo na digitalizaciji, ali i ostalim uslugama koje nudi biblioteka.

Slobodan Stevanovski, magistar informatike i bibliotekarstva, i vršilac dužnosti direktora opštinske biblioteke u Kovačici, navodi da je Monika diplomirani defektolog, dok je Milena završila školu za kuvara, ali je veliki ljubitelj knjiga i čitanja.

Obe su sticajem okolnosti do trenutnog angažovanja u opštinskog biblioteci bile nezaposlene, iako imaju veliku želju za radom, podjednako kao i za oporavkom.

Značaj ovog projekta je neprocenjiv, jer su obe svojim znanjem i radom doprinele da budu društveno korisne.

(Ovaj tekst je deo projekta „Info kutak” koji je finansijski podržala Opština Kovačica)