1

Hoće li se poštovati rokovi?

PS 2„U Srbiji 1. marta počinje puna primena novog Zakona o planiranju i izgradnji, što treba da omogući objedinjenu proceduru izdavanja građevinskih dozvola za najviše 28 dana. Do sada je dobijanje građevinske dozvole bilo podelјeno na tri formalna koraka: dobijanje akta o urbanističkim uslovima ili izvoda za parcelu; dobijanje odobrenja za gradnju zasnovanog na idejnom projektu i, na kraju, dobijanje potvrde o prijemu dokumentacije za prijavu radova, zasnovane na glavnom projektu”, navodi se u saopštenju Gradskog odbora Pokreta socijalista.

„Posao u gradskom Sekretarijatu za urbanizam i komunalne delatnosti umnogome će nadalјe zavisiti od toga da li će javna preduzeća koja treba da daju saglasnosti poštovati rokove. Da li su nadležni spremni za izdavanje građevinskih dozvola za 28 dana, pokazaće vreme”, zaklјučuje se u saopštenju.

Z. Sp.

opsirnije1