1

Grujić novi predsednik

Na vanrednoj izbornoj skupštini mesnog odbora Partije ujedinjenih penzionera Srbije u Dolovu, održanoj 19. septembra, za novog predsednika izabran je Dragomir Grujić, a potpredsednici su Desimir Pešterac i Rade Jerković. Pred dvadesetak prisutnih članova stranke novi predsednik je obećao da će nastaviti dosadašnje zalaganje ove političke strukture, koje se ogledalo pre svega u brizi o penzionerima, kao i u rešavanju socijalnih problema. Lokalni PUPS će, koliko je to u njegovoj moći, aktivno učestvovati i u pobolјšanju kvaliteta života u tom naselјenom mestu, pre svega podržavajući moguća investiciona ulaganja.

Dolovački penzioneri su ovom prilikom poručili da su spremni na svaku saradnju, a naročito sa udruženjem penzionera, pred kojim je takođe uskoro vanredna izborna skupština.

N. R.