Grejanje za vrtić „Petar Pan”

grbpancevaGradsko veće danas je usvojilo predlog ugovora kojim se posao priključenja vrtića „Petar Pan” na daljinsko grejanje poverava JKP-u „Grejanje”. Radove će finansirati Vlada Srbije sa 3,6 miliona i „Grejanje” s nešto manje od dva miliona dinara.

Većnici su prihvatili predlog izmene Statuta RTV Pančeva, a najvažnije promene u ovom aktu jesu da opština Opovo više nije suosnivač ovih medija i da će neophodni stepen stručne spreme za glavne i dogovorne urednike radija i televizije propisivati direktor preduzeća aktom o sistematizaciji. Do sada je to bilo određeno statutom firme. Tom odlukom je stavljena tačka na pitanje koje je prethodnih meseci bilo predmet političkih intriga u ovoj medijskoj kući i van nje.

Gradska vlada odobrila je odluku Nadzornog odbora JKP-a BNS iz Novog Sela da izvoženje fekalija cisternom od šest tona ubuduće košta 2.200 dinara.
D. V.