1

Gradonačelnik nagradio najbolje policajce

NAJBOLJI POLICAJCIPripadnici Policijske uprave Pančevo Milan Javor i Srđan Kajalić postigli su najbolje rezultate tokom aprila meseca ove godine, zbog čega im je gradonačelnik Saša Pavlov uručio nagrade.

Novinarima je saopšteno da su oni dobili priznanja za policajce meseca koja Gradska uprava Pančeva dodeljuje već dve godine pripadnicima pančevačke policije koji se najviše zalažu na poslu i postižu najbolje rezultate.

Objašnjeno je da je Javoru pripalo priznanje zato što je spasao jednog čoveka koji je hteo da se ubije i uspešno rasvetlio neke teške krađe, a Kajalić je pokazao izuzetno zalaganje u suzbijanju narkomanije i prostitucije.

M. G.

opsirnije1