1

Gimnazijalci na radionici u Srbobranu

Učenici Gimnazije „Mihajlo Pupin“ iz Kovačice učestovali su u radu radionice „Običaji naših predaka“ koja je održana u okviru projekta čiji je realizator Gimnazija iz Srbobrana.

 

Naziv samog projekta je „Mladi zajedno“ prioritet u realizaciji je negovanje multikulturalnosti i tradicije maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica.

Učenici pripadnici različitih zajednica su imali mogućnost da se bolje upoznaju i steknu dodatna znanja o istoriji, kulturi i suživotu, uz jačanje međunacionalnog poverenja.

Po četvoro učenika iz svake škole trebalo je da u okviru radionice pikaže običaje. Učenici Gimnazije iz Kovačice čiji je mentor bio profesor Miroslav Jurica odlučili su da predstave deo svadbenih običaja Slovaka u Banata, što je podrazumevalo detalje poput rituala oblačenja mlade za venčanje, opraštanje od svog doma, dolazak u novu kuču, igru sa svećama, a nakon toga i čin kada mlada od svekrve prima novu nošnju i kapicu,kao simbol udate žene.

Učenici kovačičke gimnazije koji su učestvovali u projektu su Jana Galasova koja je izvodila pesme, Ema Hrćan koja je predstavljala mladu, Sara Mihalj – drugaricu i svekrvu, a mladoženju Adrian Čižik.

Projekat je odobrio i finansira Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne zajednice, a deo aktivnosti finansirala je Opština Srbobran.

(Ovaj tekst je deo projekta „Info kutak” koji je finansijski podržala Opština Kovačica)