1

Evangelistička crkva – ruina u centru grada

E.CRKVAIako je po arhitekturi jedan od najlepših verskih i kulturnih objekata u gradu i mesto u kome su se u nekim boljim vremenima odvijali muzički događaji, evangelistička crkva je već duže vreme potencijalna pretnja jer iz njene ograde na trotoar ispadaju cigle i ugrožavaju prolaznike.

To je razlog zbog kojeg je oko te građevine, sagrađene daleke 1906. godine, postavljena gvozdena ograda početkom ove nedelje. Iako više nema razloga za strahovanja zbog mogućeg povređivanja prolaznika, time je rešen samo jedan problem.

Dvorište evangelističke crkve je puno đubreta, a osnovano se sumnja i da neko krade cigle iz ograde. Pored toga, unutrašnjost ove crkve je takođe u lošem stanju, jer se u njoj odavno ne priređuju kulturni događaji niti se održavaju verske službe.

U toj crkvi su se nekada davno nalazile vrlo lepe orgulje, ali su one sada potpuno uništene. Miodrag Mladenović, direktor gradskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, izjavio je da pronalaženje eventualnog rešenja najviše otežava to što nije poznato ko je vlasnik evangelističke crkve, jer pravo na svojinu nad njom polažu dve grupe ljudi.

M. G.