1

Ekonomski razvoj važniji od ozelenjavanja

SPSGradski odbor Socijalističke partije Srbije smatra da budžet Pančeva za 2016. godinu nije ni razvojni ni socijalni – istaknuto je na konferenciji za novinare te stranke održanoj u utorak, 29. decembra. O sadržini pet amandmana koje su zbog toga uložili odbornici SPS-a i koji nisu prihvaćeni, govorila je Melita Popović, članica Izvršnog odbora.

– Potpuno je neprihvatlјivo da se u godini u kojoj se očekuju velika otpuštanja radnika u javnom sektoru za socijalna davanja predviđa za 40 miliona dinara manji iznos. Smatrali smo da sredstva namenjena za dotacije nevladinim organizacijama treba da se umanje, jer nevladine organizacije imaju mogućnosti da apliciraju za sredstva iz budžeta Grada po drugim programima i projektima – rekla je Melita Popović.

Z. Sp.

opsirnije1