1

Đurin u Izvršnom odboru DSS-a

Demokratska stranka Srbije je u subotu, 18. oktobra, na sednici Glavnog odbora, okončala konstituisanje svojih centralnih organa. Izabrani su Predsedništvo i Izvršni odbor stranke, a predsednik Izvršnog odbora je Andreja Mladenović, predsednik beogradskog Gradskog odbora i zamenik gradonačelnika Beograda. Prvi čovek Političkog saveta postao je Dušan Proroković, a Saveta resornih odbora prof. dr Aleksandar Popović.

Iz Pančeva je u Izvršni odbor stranke, na predlog predsednika tog tela, izabran Miloš Đurin. Do sada je tu funkciju obavlјao Tigran Kiš.

Podsetimo, sada su članovi Glavnog odbora Milica Madžarević, Vladimir Delјa, Miladin Šakić i Miloš Đurin, a odgovorne stranačke funkcije od Pančevaca obavlјaju još i Mišo Marković, kao predsednik Okružnog odbora za južni Banat, i Miladin Šakić, koji je član Pokrajinskog odbora DSS-a za Vojvodinu.

Z. Sp.