1

Dospeva rata poreza na kuće i zemljište

porezSekretarijat za lokalnu poresku administraciju podsetio je građane da 14. novembra ističe rok za uplatu poslednje ovogodišnje rate poreza na imovinu za objekte, te poljoprivredno, građevinsko i šumsko zemljište. Iznos te obaveze utvrđen je rešenjem iz oktobra.

Uplatnice su odštampane i ovih dana će ih poštari podeliti na kućne adrese obveznika.zemljiste

Gradski poreznici su zamolili vlasnike nekretnina da izmire četvrtu ratu poreza kako se ne bi izlagali riziku da plate visoku kaznu od najmanje 50.000 dinara.

Oni su obveznike kojima je utvrđeno pravo na mirovanje poreskog duga podsetili da će tu pogodnost izgubiti ukoliko ne plaćaju uredno tekuće obaveze.
D. V.