Dokumenta

Dokumenta

[su_table]

Materijal za redovnu Skupštinu akcionara 7. 11. 2016
  1. Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara AD „Pančevac” 7. 11. 2016: poziv-akcionarima poziv-akcionarima-2 poziv-akcionarima-za-skupstinu-7-11-2016
  2. Dnevni red dnevni-red-odluka
  3. Odluke u dnevnom redu: odluka-usvajanje-zapisnika-sa-prethodne-sednice odluka-povlacenje-akcija odluka-o-razresenju-ostalog-zastupnika odluka-o-razresenju-direktora odluka-o-promeni-pravne-forme odluka-o-izmeni-osnivackog-akta odluka-o-imenovanju-direktora izbor-predsednika-skupstine-odluka

[/su_table]

[ilink style=“tick“] ZA OGLAŠAVAČE [/ilink]

[su_table]

Deklaracija za oglašavanje
Obaveštavamo oglašavače u našem listu, koji su pravna lica i preduzetnici, da je neophodno da uz oglasnu poruku dostave i DEKLARACIJU koja je propisana Pravilnikom o sadržini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke („Službeni glasnik RS“ broj 114/05), a u skladu sa Zakonom o oglašavanju „Službeni glasnik RS“ broj 79/05). Obrasci deklaracije, kao i sva potrebna pomoć oko njihovog popunjavanja, mogu se dobiti u prostorijama „Pančevca“. Oglasne poruke za navedene kategorije oglašivača bez uredno popunjene deklaracije nećemo biti u mogućnosti da objavimo. Deklaraciju možete preuzeti i ovde: Deklaracija.doc (65kb)

[/su_table]

 

[su_table]

Obaveštenje za fizička lica koja oglašavaju promet nepokretnosti
Na osnovu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (Sl. Glasnik RS br. 95/2013) FIZIČKO LICE MOŽE OGLASITI PROMET NEPOKRETNOSTI ISKLJUČIVO UKOLIKO JE ONO VLASNIK, INVESTITOR ILI SUINVESTITOR PREDMETNE NEPOKRETNOSTI. S tim u vezi, svako fizičko lice koje oglašava promet nepokretnosti u nedeljniku „Pančevac” dužno je da uz oglas dostavi:

  • FOTOKOPIJU VALIDNOG DOKUMENTA kojim se dokazuje da je lice vlasnik, investitor ili suinvestitor nepokretnosti, ili
  • POPUNJENU I POTPISANU IZJAVU kojom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću lice tvrdi da je vlasnik, investitor ili suinvestitor nepokretnosti čiji promet oglašava (primerak Izjave može se preuzeti na blagajni „Pančevca” ili ovde: Izjava fizička lica promet nepokretnosti.doc)

Uz oglas je potrebno dostaviti i FOTOKOPIJU LIČNE KARTE.

Oglase koji ne sadrže navedenu prateću dokumentaciju nećemo biti u mogućnosti da objavimo. Hvala Vam na razumevanju!

[/su_table]

 

[su_table]

Oglašavanje putem SMS-a
Male oglase do 10 reči putem SMS-a mogu slati isključivo fiizička lica.Pravilo za slanje SMS-a: ukucajte PAN (razmak) tekst malog oglasa do 10 reči i sve to pošaljite na broj 1202.Da bi oglas bio objavljen u najnovijem broju lista „Pančevac“, potrebno je da SMS pošaljete najkasnije do srede u 16 sati.

Bruto cena SMS-a iznosi: 484,32 din (mt:s i Telenor); 484,18 din (A1 i Globatel).

Napomene

  1. U skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, FIZIČKA LICA KOJA OGLAŠAVAJU PROMET NEPOKRETNOSTI (STANOVI, KUĆE, LOKALI, ZEMLJIŠTE) NE MOGU SVOJE MALE OGLASE DOSTAVLJATI PUTEM SMS-a.
  2. Svaki oglas poslat putem SMS-a koji nije u skladu s gorenavedenim pravilima, kao i sa Zakonom o oglašavanju ili sa uređivačkom politikom „Pančevca“ može biti stopiran bez prava klijenta na nadoknadu troškova.

[/su_table]

 

[su_spoiler title=“POSLOVANJE AD „PANČEVAC” “ style=“fancy“ icon=“folder-1″]

Materijal za redovnu sednicu Skupštine AD „Pančevac“ Pančevo

Materijal za redovnu sednicu Skupštine: Materijal.pdf

 

Predlozi odluka  AD „Pančevac“ Pančevo

Predlozi odluka: PREDLOG2014.doc

 

Poziv za redovnu sednicu Skupštine AD „Pančevac“ Pančevo

Poziv za redovnu sednicu Skupštine: Poziv2014.pdf

 

Prospekt AD „Pančevac“ Pančevo

Prospekt možete preuzeti i ovde: Prospekt.pdf (65kb)

 

Izveštaji o poslovanju AD „Pančevac“ Pančevo

Godišnji izveštaj o poslovanju možete preuzeti i ovde: Godisnji.pdf (65kb)

Izveštaj o poslovanju možete preuzeti ovde: Poslovanje.pdf

Izveštaj o reviziji možete preuzeti ovde: Revizija.pdf

Napomene uz finansijke izveštaje možete preuzeti ovde: Napomene.pdf

 

Bitan događaj

Izveštaj o bitnom događaju možete preuzeti ovde: Bitan.doc

 

Dokumentacija za redovnu sednicu Skupštine AD „Pančevac“ Pančevo

Poziv za redovnu sednicu Skupštine: Poziv.pdf

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine: Zapisnik.pdf

Predlozi odluka: Predlog.doc

Godišnji izveštaj za 2012. god.: Godisnji.doc

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. god.: Godisnji2.xlsx

Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2012. god.; Izvestaj.doc

Finansijski izveštaj za 2012. god.: Finansijski.xls

Napomene uz finansijski izveštaj: Napomene.doc

Punomoć: Punomoc.doc[/su_spoiler]