1

Deponija – čardak ni na nebu ni na zemlјi

PSNova deponija na Dolovačkom putu gradi se duže od deset godina i to je najskuplјa deponija u Srbiji, a građani Pančeva imaju pravo da traže informacije na šta su utrošena njihova sredstva – mišlјenje je Gradskog odbora Pokreta socijalista.

„Pančevo je jedinstveno u Srbiji i po tome što građani plaćaju po dvema odlukama. Jedna je odluka o odlaganju smeća, a druga je uvedena kada je trebalo da proradi nova deponija, a to je sakuplјanje i odvoženje smeća, što se i naplaćuje, a da nova deponija još uvek ne radi. Stara deponija već duži period predstavlјa ekološki problem, nalazi se na samo nekoliko kilometara od centra grada, a jedan njen deo već je došao i do Tamiša. Letnji dani za dva naselјa koja se nalaze uz staru deponiju za njihove stanovnike su nepodnošlјivi jer joj je kapacitet odavno premašen. Stalna pomeranja roka za puštanje u rad nove deponije, čime bi na staru prestalo da se dovozi smeće, već su viđen scenario. Poslednja obećanja su da će ona konačno biti otvorena u septembru. Nije moguće sve ostaviti na nivou opština, moraju se uklјučiti i viši nivoi, te mislimo da je moguće koristiti i evropske fondove”, kaže se u saopštenju ove stranke.

Z. Sp.