Da se nikad ne zaboravi

PS 2„Briga o spomenicima, pored onog što je definisano zakonom, treba da bude i obaveza svih građana, u čemu važnu ulogu imaju škole i mediji. U Pančevu smo već navikli da sa spomenika na Stratištu stalno ponešto nestane. Zaštita spomen-kompleksa Stratište treba da bude samo jedna od tema da nas podseti na zaštitu svih spomenika. Po gradskoj odluci iz 2010. godine, oni su u nadležnosti Direkcije za izgradnju i uređenje grada. Da bi se povećala bezbednost i sprečile eventualne krađe i neprimereni grafiti, trebalo bi razmisliti o uvođenju video-nadzora i čuvanju. Toliko dugujemo lјudima koji su dali svoje živote za slobodu”, piše u saopštenju pančevačke organizacije Pokreta socijalista.

Z. Sp.

opsirnije1