1

Centar za socijalni rad Kovačica : Potreba za hraniteljskim porodicama

U opštini Kovačica je tokom 2019. godine u 27 hraniteljskih porodica bilo smešteno 62 dece. Dušanka Petrak direktorka Centra za socijalni rad Kovačica kaže da su dve porodice prestale da pružaju uslugu porodičnog smeštaja a i broj dece koja koriste ovu vrstu socijalne zaštite je trenutno manji, nego na početku godine.

Trenutno 25 hraniteljskih porodica brine o 55 dece.

Najviše hranitelja je u Debeljači, dok u Uzdinu ne postoji ni jedna hraniteljska porodica.

Potreba za hraniteljima u opštini Kovačica je mnogo veća nego što ima zainteresovanih, kaže Petrakova. Ona je pozvala sve humane ljude koji vole decu, da se jave Centru za socijalni rad u Kovačici, kako bi izvršili procenu ispunjenja uslova za bavljenje hraniteljstvom. Ono što je važno jeste da ispunjavaju stambene i materijalne uslove. Hraniteljstvom može da se bavi svaka porodica koja prođe kroz standardnu proceduru: nakon obraćanja Centru za socijalni rad i dostavljanja potrebne dokumentacije, te razgovora i obilaska na terenu, bračni par prolazi kroz obuku za hranitelje.

Direktorka Centra za socijalni rad kaže da obuka podrazumeva 11 radionica u okviru kojih se budući hranitelji obučavaju odnosno pripremaju za to da prihvate dete koje je na neki način bilo ugroženo prilikama u kojima je odrastalo, koje je trpelo i određene gubitke i koje je možda pretrpelo razne vrste trauma u porodici iz koje se izdvaja.

Obuka zapravo pomaže hraniteljima da znaju kako da detetu pomognu i odgovore na njegove potrebe. Hraniteljstvo može biti bez naknade (prema ličnom opredeljenju hranitelja) i sa naknadom koja se izdvaja iz budžeta Republike Srbije. Zanemarivanje, zlostavljanje, neadekvatni uslovi za odrastanje i život, najčešći su razlozi zbog kojih se deca oduzimaju od roditelja i privremeno ili do kraja školovanja, smeštaju u hraniteljske porodice. Zato je važno da upravo hranitelji pruže deci ono što nisu imali u svojoj primarnoj porodici.