1

Budite deo stvaranja Strategije sporta u Pančevu

pancevo-grbProces izrade Strategije sporta u našem gradu već dobija ozbiljne obrise, a da bi se on uobličio i priveo kraju, neophodno je učiniti još nekoliko koraka. Zato vas podsećamo da kao građani Pančeva i sami možete učestvovati u stvaranju ovog važnog dokumenta.

Naime, na osnovu rešenja gradonačelnika Pančeva o izradi Strategije sporta sugrađanima je već upućen poziv da se priključe i budu koordinatori ili članovi radnih grupa koje će definisati planove i ciljeve u ovoj oblasti do 2018. godine.

Na ovaj poziv do 31. avgusta mogu da se jave svi zainteresovani pojedinci koji žele da doprinesu donošenju novog strateškog dokumenta iz oblasti sporta. To mogu da učine u sledećim oblastima: rekreacija i sport za sve; infrastruktura; sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu; deca, omladina i školski sport; sportski talenti, vrhunski sportisti i sportiskinje i sprečavanje nasilja u sportu; antidoping i sportska medicina. Ako to želite, možete da popunite on-lajn prijavu na adresi (maletinnenad@yahoo.com) ili da lično odete u Gradsku upravu na drugi spart (kancelarija202).

Nakon zatvaranja javnog poziva tim za izradu Strategije razvoja sporta imenovaće članove radnih grupa prema interesovanju iskazanom u prijavi. Pored članova grupa, za svaku radnu grupu biće imenovani koordinatori na osnovu prethodnog iskustva i stručnosti.

Svaka radna grupa iz navedenih strateških oblasti ima obavezu da održi četiri sastanka (tokom septembra i oktobra meseca), na kojima će se raspravljati o prioritetima, ciljevima, merama i indikatorima unutar svake strateške oblasti.

S. D.