Pancevac Online

Broj 4570 · 07.08.2014.

Naslovna

Tema nedelje: Bledi rezultati strategije za integraciju Roma

Najviše postignuto u oblasti obrazovanja

Romska naselja i dalje nelegalizovana i bez struje, vode i kanalizacije

Kliknite za veci prikaz

Lokalna samouprava donela je 2009. godine Strategiju za društvenu integraciju Roma, koje je sprovedena do 2012. godine, a usvojila je i Strategiju za društvenu integraciju Roma od 2013. do 2016. godine i akcione planove koju su njeni sastavni delovi. Osnovni ciljevi ovih dokumenata su poboljšanje socijalno-ekonomskih uslova života i razvoj nacionalnog identiteta Roma. Akcioni plan predviđa poboljšanje uslova stanovanja i legalizaciju romskih naselja, veću dostupnost i bolje uslove za predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje dece, poboljšanje socijalnog statusa i unapređivanje zdravlja Roma, zatim uslova za ostvarivanje prava na rad i zapošljavanje i razvoj kulture, informisanja, sporta i civilnog sektora Roma.

Kakvi su rezultati postignuti primenom ovih dokumenata, saznali smo od Vesne Nikolić, koordinatorke za romska pitanja Gradske uprave Pančeva. Analizirajući dosadašnje aktivnosti, ona je ocenila da je najveći pomak napravljen u oblasti obrazovanja.

Poklon za najbolje učenike

– Smatramo da je vrlo važno da podstičemo decu da se školuju, kako bi kasnije lakše došli do posla. Svi učenici dobijaju od lokalne samouprave knjige od četvrtog razreda osnovne škole do završnog razreda srednje škole. Vrlo dobri i odlični učenici dobijaju nagrade u vidu jednokratne finansijske pomoći, što nijedna druga lokalna samouprava u zemlji ne radi – objasnila je Vesna Nikolić.

Na pitanje kako Grad pomaže Romima koji su socijalno ugroženi, ona je izjavila da im lokalna samouprava obezbeđuje sredstva za uplatu administrativnih taksa za izdavanje ličnih karata, tako da je veliki broj Roma dobio lična dokumenta.

Prema rečima naše sagovornice, pomak je napravljen i na planu zdravstvene zaštite. Zahvaljujući aktivnostima zdravstvenog medijatora i medicinskih radnika skoro sve romske porodice uvedene su u sistem, a sprovedena je i edukacija romske populacije iz oblasti zdravstvene zaštite.

Jedan od najvećih problema Roma, koji traje decenijama, jesu loši uslovi stanovanja. U Pančevu postoji 15 romskih naselja, najviše u AP Vojvodini. Naselja u kojima žive Romi nemaju pravno regulisan status, nedovoljno su opremljena infrastrukturom, prenaseljena su i većina njihovih stanovnika ne poseduje dokumentaciju o vlasništvu nad domovima i zemljištem. Zbog toga oni ne mogu da legalizuju kuće, nemaju adresu prebivališta te se ne mogu prijavljivati u matične evidencije građana, nemaju lične isprave i ne mogu ostvariti pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Romi nisu jedini koji su nelegalno gradili svoje domove, ali je razlika u odnosu na druge kategorije stanovništva u tome što su Romi diskriminisani i na taj način isključeni iz gradskog sistema.

Sitne popravke

U Nacionalnom akcionom planu za stanovanje Roma od 2005. do 2015. godine stoji da je jedan od prioriteta pravno regulisanje nehigijenskih naselja u kojima žive socijalno ugrožene grupe, među kojima Romi čine većinu. Međutim, osim higijenizacije romskih naselja koju Grad svakog septembra sprovodi s Javnim komunalnim preduzećem „Higijena” i nekoliko pojedinačnih intervencija s ciljem poboljšanja uslova stanovanja (zamena dotrajalih sanitarija, postavljanje vrata i adaptacija dela krova, saniranje krova iznad boravka OŠ „Borisav Petrov Braca”), lokalna samouprava nije realizovala mere koje bi trajno doprinele boljim uslovima života Roma. Vesna Nikolić je kratko izjavila da će Grad raditi na poboljšanju uslova stanovanja Roma u okviru memoranduma koji su predstavnici lokalne samouprave potpisali sa OEBS-om.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na teritoriji opštine Pančevo živi 2.118 Roma, što je tri puta manje od realnog broja. Kako oni zaista žive i šta ih najviše muči, objasnio je Miroljub Jovanović, predsednik Udruženja Roma južnog Banata JUBAN: – Živimo bez struje, vode i kanalizacije i neshvatljivo je da neko u 21. veku može tako da živi. Romi su diskriminisani jer ne mogu da se zaposle i ne mogu da ostvare svoja prava. Smatram da treba uraditi nešto što pre kako bi se njihov položaj poboljšao.

Rome najviše pogađaju siromaštvo, nemogućnost zaposlenja, nehigijenski uslovi za život i diskriminacija. Čak 70 odsto njih je socijalno ugroženo, a uključivanje u programe zapošljavanja im je otežano zbog niskog stepena obrazovanja. Poslovi koje oni obavljaju slabije su plaćeni, a kako stoji u izveštaju realizovanih mera za poboljšanje položaja Roma do 2012. godine, lokalna samouprava nije pružila potrebnu podršku za stvaranje uslova za samozapošljavanje Roma.

I. Predić


Račun verovatnoće

Kliknite za veci prikaz

Statistika tvrdi da je mnogo veća verovatnoća da nekoga udari grom, nego da dobije sedmicu na lotou.

To je, navodno, zasnovano na egzaktnom računu.

Prema njemu, u Srbiji mnogo više ljudi udari grom, nego što je onih koji dobiju premiju.

Pomenuta verovatnoća se ovih dana naglo povećala.

Nečim smo, kanda, jako naljutili Svetog Iliju Gromovnika.

Ili samo iskazuje svoj stav o našim novim reformskim zakonima.