Pancevac Online

Broj 4563 · 19.06.2014.

Naslovna

Upis u srednje Å¡kole 2014/2015

Završni ispit u tri dana

Nije bilo nepravilnosti * Policija nadgledala čitav proces * Opštinska i okružna komisija rešavaće žalbe

Kliknite za veci prikazKliknite za veci prikaz

Tri dana, od ponedeljka, 16. juna, do srede, 18. juna, pančevački svršeni osnovci polagali su malu maturu. Za razliku od prošle godine, sada je sve proteklo u najboljem redu. Kako bi se izbegla lanjska ujdurma, nadležni u državi su izmenili pravila igre tako da su direktori osnovnih škola, sva tri dana, pre početka testiranja, u pratnji policije donosili zapakovane testove u svoje škole.

Ujedno, tokom male mature, pored nadležnog supervizora, nastavnika i direktora škola, čitav proces nadgledala je policija. Polaganje je organizovano u fiskulturnim salama, a u nadzoru su profesorima iz osnovnih škola pomogle i kolege iz srednjih. Prema rečima nadležnih u Okružnoj upisnoj komisiji, neregularnosti nije bilo i od 1.076 osmaka s teritorije Pančeva, njih šestoro nije izašlo na završni ispit. U subotu, 21 juna, nezadovoljni učenici mogu da podnesu žalbu opštinskoj komisiji, a u ponedeljak, 23. juna, okružna komisija rešavaće nerešene slučajeve. Konačni rezultati male mature biće objavljeni 26. juna.

Narednog dana, 27. juna, osnovci će u matičnim školama predavati spisak želja za upis u srednje stručne škole i gimnazije na teritoriji Srbije. Lista želja sadrži šifru učenika, naziv i mesto škole, šifru i naziv obrazovnog profila i tip ili smer srednje škole ili gimnazije. Nadležni apeluju na kandidate i njihove roditelje da pažljivo popunjavaju liste kako bi se izbegle eventualne greške i savetuju im da odabir škola usklade s rezultatima i mogućnostima deteta.

Bodovanje uspeha

Kao i svake godine, računari u centralnom operativnom sistemu Ministarstva prosvete automatski će rangirati učenike za čitavu Srbiju.

Vredi napomenuti da se konačan broj osvojenih bodova na svakom testu množi sa 0,8, pa će tako, na primer, maturant koji je na testu osvojio 17 bodova, u konačnom zbiru iz ovog predmeta imati 13,6.

Kandidati će, prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovima koji se vrednuju za upis u jedinstvenu rang-listu, zauzeti određeno mesto. Bodovni saldo utvrđuje se na osnovu uspeha u osnovnoj školi, broja bodova na kvalifikacionim ispitima iz maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa i bodova koje je kandidat osvojio na osnovu rezultata na državnim i međudržavnim takmičenjima.

Na osnovu opredeljenja učenika i broja bodova na jedinstvenoj rang-listi, kandidati se raspoređuju po smerovima. Budući srednjoškolci mogu da ostvare najviše 60 bodova na osnovu uspeha, a oni koji su šesti razred osnovne škole završili u inostranstvu ostvaruju 20 bodova. U ukupan zbir ulaze i bodovi dobijeni na osnovu uspeha na takmičenjima. Reč je o učenicima koji su u osmom razredu osnovne škole osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na međunarodnim (prvo mesto donosi 20, drugo 18, a treće 14 bodova) i republičkim takmičenjima (prvo mesto 8, drugo 6, a treće 4 boda). Tom zbiru treba pridodati i bodovanje testova znanja (od 0 do 16 matematika i maternji jezik i od 0 do 8 kombinovani). Vredi napomenuti da se konačan broj osvojenih bodova na svakom testu množi sa 0,8, pa će tako, na primer, maturant koji je na testu osvojio 17 bodova, u konačnom zbiru iz ovog predmeta imati 13,6.

Drugi upisni krug

Liste želja osmaka za upis u prvi razred srednjih škola biće objavljene u matičnim osnovnim školama 28. juna. U sredu, 2. jula, od 8 do 13 sati, osmaci će imati mogućnost da provere tačnost liste i, ukoliko budu smatrali da je došlo do greške, moći će da podnesu prigovor. Narednog dana, 3. jula, biće istaknute zvanične liste želja maturanata.

Konačan raspored učenika po srednjim školama biće objavljen 6. jula. Narednog dana, 7. jula, počinje prvi krug upisa u srednje škole.

Oni koji ne budu raspoređeni, moći će s novim listama želja da konkurišu za eventualno upražnjena mesta. Drugi upisni krug zakazan je za 10. jul. Prijave se podnose u matičnim osnovnim školama.

Z. Stanižan