Pancevac Online

Broj 4551 · 27.03.2014.

Matične knjige

Rođeni

Dobili ćerku

18. februara: Jovanu – Dragana i Pajo Andić; 23. februara: Ivu – Bianca Kiss i Miloš Vasiljević; 1. marta: Unu – Irena i Marko Slavnić; 3. marta: Laru – Bojana i Marko Panić, Hanu – Majda i Jano Hajko; 4. marta: Janu – Nataša i Vladislav Jovanović; 7. marta: Milu – Zorica i Miloš Mihajlović, Saru – Aleksandra Josimović i Aleksandar Veljkov; 11. marta: Anastasiju – Sanja Riter i Slobodan Marković, Teodoru – Vigar i Nenad Milošev, Taru – Marina i Slobodan Trojanović; 15. marta: Andrijanu – Jovana Mišković i Aleksandar Ignja.

Dobili sina

20. februara: Aleksu – Ivana i Aleksandar Sekulić; 26. februara: Luku – Milica i Zlatko Kanački, Uroša – Jasna i Nenad Panić; 2. marta: Đorđa – Nataša i Dragan Đorđević; 8. marta: Vuka – Jelena i Aleksandar Maslovarić; 10. marta: Dušana – Svetlana Simović i Marko Antonijević, Viktora – Vlasta i Vladimir Valenta; 12. marta: Vukašina – Gordana i Darko Tanuševski; 13. marta: Vasilija – Slađana Petković i Petar Jurčenko Ilić, Novaka – Gordana Kalin Đurović i Saša Đurović.

Venčani

22. marta: Jana Šimak i Ljubomir Šiljković, Marina Mirković i Marko Mošorinac; 23. marta: Danijela Vlajić i Darko Rajkov.

Umrli

4. marta : Vesna Arsić – 1965; 15. marta: Dragoljub Tripković – 1928, Marija Rakidžić – 1938; 16. marta: Svetlana Ivanovska – 1967, Aleksandar Ristić – 1939; 17. marta: Jovan Bugarin – 1929, Milovan Dumitru – 1939, Radmila Ružić – 1924, Ruža Pejov – 1938; 18. marta: Slobodan Zlatanović – 1955, Vera Komarica – 1946; 19. marta: Zoran Tomić – 1956; 20. marta: Jovanka Kokora – 1943, Milosavka Vukoje – 1930, Slavenka Miljković – 1956, Nenad Obradović – 1934; 22. marta: Milivoj cincar – 1958; 23. marta: Herta Topalović – 1935.