Pancevac Online

Broj 4518 · 08.08.2013.

Naslovna

Tema nedelje: U kakvom je stanju most na Tamišu

Ispraviti zakrivljeno

Poslednja rekonstrukcija rađena pre deset godina * Neophodne nove popravke zbog velikog broja vozila koja prolaze preko mosta

Kliknite za veci prikaz
Foto: Aleksandar Stojković
Kliknite za veci prikaz

Most na Tamišu je u lošem stanju zbog čega će, da bi bio rasterećen, uskoro preko njega biti potpuno zabranjen teretni saobraćaj, a putnička vozila će morati da smanje brzinu na 30 kilometara na čas.

Jovan Stanković, direktor za tehničke poslove i poslove urbanizma u Direkciji za izgradnju, izjavio je da je poslednja rekonstrukcija mosta rađena tokom 2001. i 2002. godine, a da je nakon toga vršeno samo popravljanje udarnih rupa na kolovozu, kao i čišćenje slivnika i kanala u sklopu redovnog održavanja.

Međutim, Stanković je naglasio da je neophodno da se opet obave neki radovi vezani za rekonstrukciju zbog velikog broja vozila koja prolaze preko mosta i njegove eksploatacije.

Prema njegovim rečima, poslednji pregled mosta na Tamišu obavljen je 2009. godine, a tokom prošle godine „Institut za ispitivanje materijala” je za potrebe projekta o rekonstrukciji mosta, koji je završen početkom ove godine, uzeo uzorak iz kolovoza i detaljno snimio stanje.

– Tim projektom se upozorava da je neophodna rekonstrukcija mosta zbog njegovih karakteristika tokom perioda eksploatacije. Ono što je predviđeno da se radi u okviru periodičnog održavanja mosta je ugradnja novih spojnica na mestima gde je to neophodno i popravka postojećih gde je to moguće, ugradnja novih slivničkih rešetaka i slivnika, servisiranje ležišta i ugradnja hidroizolacije. Neophodno je obaviti i više radova na čeličnoj i betonskoj konstrukciji, popraviti pešačku stazu na nasipu, i na kraju, izraditi novi kolovoz. Nije bilo planirano ništa da se radi na nasipu iako su uočene neke promene.

Međutim, stručne službe i projektant su pretpostavili da će poboljšanjem i periodičnim održavanjem svih elemenata koji su vezani za odvodnjavanje da se zaštiti nasip – objasnio je Stanković.

On je naglasio da će nakon realizacije svih mera koje su predviđene projektom za sanaciju mosta na Tamišu stručnjaci Direkcije za izgradnju i uređenje grada i dalje intenzivno pratiti situaciju i na mostu i na nasipu i da će u zavisnosti od situacije moći da vide da li će biti potrebe da se i dalje reaguje ili će moći da se pređe na redovno održavanje.

Stanković je rekao da je prilikom koncipiranja gradskog budžeta za 2013. godinu Direkcija za izgradnju i uređenje grada predočila nadležnima u gradskoj vlasti situaciju na tamiškom mostu i upoznala ih sa merama koje bi trebalo preduzeti.

Prema Stankovićevim rečima, nakon toga što je odobren novac za tu namenu Direkcija je počela postupak javne nabavke da bi se izabrao izvođač koji bi najpovoljnije obavio neophodne radove. Krajem marta ove godine javna nabavka je objavljena u „Službenom glasniku”, a 29. aprila su otvorene prispele ponude.

Međutim, 7. maja je doneta odluka da se postupak javne nabavke obustavi jer su obe ponude koje su pristigle bile neispravne. Posle toga, 28. maja, jedna od firmi koje su konkurisale podnela je zahtev za zaštitu prava ponuđača na šta je imala pravo po zakonu.

Stanković je naveo da je, s obzirom na takvu situaciju, Direkcija za izgradnju i uređenje grada kao naručilac posla bila obavezna da na osnovu Zakona o javnim nabavkama dostavi kompletnu dokumentaciju i svoj stav Republičkoj komisiji za zaštitu prava, što je i učinila.

– Time nije završen postupak javne nabavke, ali je on trenutno u zastoju. Mi i sada možemo da kažemo da smo u toku nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača, ali je sve zastalo dok Republička komisija ne donese svoju konačnu odluku. Ta odluka će biti ultimativna, što znači da će biti obavezujuća za Direkciju. Tek nakon te odluke možemo da nastavimo postupak javne nabavke, a do tada ne možemo ništa da radimo – dodao je Stanković.

On je naglasio da nakon što se okonča zastoj u proceduri do koga je došlo Direkcija za izgradnju i uređenje grada očekuje maksimalnu podršku nadležnih u gradskoj vlasti kada je reč o obezbeđivanju novca za sanaciju i periodično održavanje mosta.

Podsećamo, prilikom koncipiranja gradskog budžeta za ovu godinu prvobitno je bila predviđena i suma od 100 miliona dinara za periodično održavanje mosta na Tamišu.

Međutim, zbog manjeg priliva novca u gradski budžet naknadno je odlučeno da se odustane od te investicije i da se planirana suma preusmeri za neke druge namene.

Gradonačelnik Pančeva Pavle Radanov izjavio je za „Pančevac” da je to učinjeno zbog procene da sanacija tamiškog mosta nije prioritet.

– Međutim, ako stručnjaci u Direkciji za izgradnju i uređenje grada smatraju da je most u lošem stanju i da je neophodno izvršiti njegovu sanaciju, učiniću sve da se izdvoji potreban novac za tu namenu. Dobro je što osim tamiškog mosta postoje i drugi ulazi u Pančevo, tako da građani neće trpeti i neće biti ugroženi u slučaju da bude neophodna rekonstrukcija mosta i njegovo zatvaranje za saobraćaj – dodao je gradonačelnik.

M. Gligorić