Pancevac Online

Broj 4511 · 20.06.2013.

Matične knjige

Rođeni

Dobili blizance - sina i ćerku

23. maja: Nenada i Lenu – Željka i Jovan Savić

Dobili ćerku

15. maja: Miljanu – Slađana Matić i Miroslav Mitić; 29. maja: Katarinu – Dragana i Goran Kostić; 1. juna: Jelenu – Mirjana i Dušan Milosavljević; 4. juna: Jovanu – Natalija i Darko Todorov, Marinu – Nataša i Aleksandar Militarov, Ninu – Slađana i Goran Veljanović; 5. juna: Nikolinu – Anuška Janković i Jovan Nećakov; 9. juna: Natašu – Ivana i Darko Stankov, Magdu – Tijana i Orban Katona; 10. juna: Sofiju – Tijana Đorđević i Dalibor Jović.

Dobili sina

22. maja: Filipa– Jelena Krstić; 28. maja: Uroša – Jelena Bogović i Ivan Mrčković; 29. maja: Nikicu – Sanela Stanojević; 30. maja: Nandora – Marija i Ferenc Kereši, Ivana – Vesna i Dušan Blaga; 2. juna: Vuka – Ivana Stojanov i Zvonko Kuburović; 3. juna: Filipa – Jovana i Bojan Bičanin; 4. juna: Nemanju – Željana i Darko Vučinić, Strahinju – Branislava i Milan Kostevski; 5. juna: Tomislava – Jelena i Svetislav Jankov, Nikolu – Svetlana i Srđan Marković, Lazara – Ivana i Bojan Ivković, Dragana – Marijana Maksimović i Vladimir Lukić; 6. juna: Predraga – Tatjana i Vladimir Lazarov; 7. juna: Ahmeda – Hanan Abunaama i Mehemed Aburgheba, Vuka – Jelena i Branislav Rovčanin; 8. juna: Mihajla – Sandra i Milan Jeremić; 9. juna: Luku – Jasmina i Milan Kovarbašić; 10. juna: Filipa – Jasmina i Jovan Nikolovski.

Venčani

15. juna: Jelena Janković i Dejan Popović, Tamara Mijatović i Nebojša Nikolić, Ivana Atanasković i Marko Krstić, Suzana Čikara i Ivan Bešlin; 16. juna: Endži Grabovičkić i Goran Brkić, Andrea Teofanov i Rami Alsati.

Umrli

7. juna: Radisav Bančilov – 1952, Marija Živanov – 1932; 10. juna: Ilija Nikolić – 1945, Marica Paškes – 1950; 11. juna: Milan Vukašinović – 1921; 12. juna: Predrag Bojković – 1922; 13. juna: Dragan Čurčija – 1946, Dragan Tijanić – 1935, Vasa Jovičin – 1944; 14. juna: Svetlana Živić – 1946, Zlatinka Nećakov – 19312, Milka Šujdović – 1923, Stevka Crnosaljanski – 1936, Dušan Marijoković – 1932, Nikola Banković – 1939; 15. juna: Jon Božin – 1938; 16. juna: Ilija Markov – 1934, Zlata Ivkov – 1929, Petar Erdeljan – 1934, Marija Marok – 1921, Senka Kurjački – 1948, Milan Pribić – 1946, Đorđe Radosavljević – 1959.