Pancevac Online

Broj 4511 · 20.06.2013.

Ekonomija

Upozorenje stručnjaka povrtarima

Zaštitite paradajz

Stenice počele da se množe na plodovima, treba ih suzbijati

Kliknite za veci prikaz

Regionalni centar Prognozno-izveštajne službe pri Institutu „Tamiš” registrovao je pojavu stenice nezera viridula, koja najviše napada paradajz, ali ugrožava i papriku i kukuruz šećerac. Stručnjaci te službe primetili su na pomenutim biljkama grozdove jaja, ali i mlade stenice koje su se iz njih izlegle, pa upozoravaju proizvođače da zaštite svoje povrtnjake od ove štetočine.

Pomenuta stenica je prepoznatljiva po crnim i belim tačkama po telu, a može naneti veliku štetu pre svega paradajzu, jer napada plodove pred berbu, pa oni postaju neupotrebljivi i ne mogu biti izneti na tržište. Ova štetočina svojim usnim aparatom probija pokožicu plodova te biljke, nakon čega oni postaju prošarani karakterističnim žutim mrljama. Slična oštećenja ova biljna stenica pravi i na paprici, ali je prošle godine naročito masovna pojava ovog insekta primećena na paradajzu.

Suzbijanje ove štetočine nije lako jer ona napada zrele plodove, pa zato stručnjaci preporučuju povrtarima da je suzbijaju preparatima „aktelik”, „talstar” ili „mospilan”, koji imaju kratku karencu.

Prva dva deluju sedam dana, a treći dve nedelje i svi su pokazali zadovoljavajuću efikasnost u ogledima sprovedenim na Institutu „Tamiš”.

D. V.


Dan polja strnih žita i herbicida

Korisni saveti za proizvođače

Paori se uverili u karakteristike raznih sorti žita i sredstava za zaštitu bilja * Institut „Tamiš” se okreće razvoju nauke

Kliknite za veci prikaz
Zajedničkim snagama do cilja

Institut „Tamiš” je na svom oglednom polju u petak, 14. juna, priredio još jedan „Dan polja strnih žita i herbicida”. Cilj manifestacije bio je da se poljoprivrednici praktično upoznaju s karakteristikama pojedinih sorti pšenice, ječma, raži i tritikala koje nude najveći domaći i strani proizvođači semena, kao i sa efikasnošću sredstava za zaštitu bilja.

Ove oglede su predstavili Bogdan Garalejić i Milan Sudimac, dok je dr Đorđe Glamočlija s Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna upoznao prisutne sa alternativnim sortama strnih žita. Proizvođačima pšenice su tokom trajanja „Dana strnih žita i herbicida” na raspolaganju bili svi podaci o karakteristikama i prinosima sorti žita kojima je Institut „Tamiš” obavio eksperimente, tako da se mogu odlučiti šta će od prikazanog na jesen posejati na svojim njivama.

Na kukuruznom polju i polju sa suncokretom proizvođači iz južnog Banata mogli su svojim očima da se uvere u efikasnost pojedinih hemijskih preparata namenjenih zaštiti ovih poljoprivrednih kultura. Svi zainteresovani su mogli da na samim oglednim poljima razgovaraju sa stručnjacima i dobiju od njih savete i sugestije u vezi sa zaštitom bilja.

Nakon predstavljanja ogleda održana su predavanja na kojima su naši paori mogli da saznaju nešto više o proizvodnji hrane.

Vladan Ugrenović, direktor Instituta „Tamiš”, naglasio je da će se ta ustanova ubuduće, zbog kadrovskog potencijala koji poseduje, mnogo više posvetiti razvoju nauke.

– Imamo dva doktora nauka i tri magistra, a do kraja godine ćemo imati sedmoro doktoranata. Od 2015. nam predstoji nov projektni ciklus, tako da imamo ambiciju da se do tada uključimo u naučne tokove. Poštovani prijatelji, to znači da ćemo se u pojedinim trenucima možda malo odvojiti od vas da bismo kao ustanova napredovali, ali ćemo ostati u vezi, jer je u osnovi našeg rada saradnja s vama – rekao je Ugrenović paorima iz Pančeva i okolnih mesta.

O značaju savremene poljoprivredne proizvodnje, zasnovane na naučnim dostignućima, govorio je i Goran Pandurov, gradski većnik zadužen za poljoprivredu. On je naglasio da se od agrara očekuje da bude generator razvoja čitave privrede u našem regionu, te da je zbog toga Institut „Tamiš” kao naučna ustanova od ključne važnosti za postizanje tog cilja.

D. Vukašinović


Iz saopštenja saveta za poljoprivredu SNS-a

Ne spaljivati svoju budućnost

U saopštenju izdatom u utorak, 18. juna, stručnjaci Saveta za poljoprivredu Gradskog odbora Srpske napredne stranke podsetili su na to da je zabranjeno spaljivanje žetvenih ostataka strnih useva i smeća na otvorenom i apelovali su na građane da to ne čine, kao i da MUP i vatrogasna i poljočuvarska služba pojačaju kontrolu.

„Sa žetvom se javlja stara navika naših poljoprivrednika da višak žetvenih ostataka spaljuju na svojim njivama. Spaljivanjem se narušava bioravnoteža zemljišta, koja se godinama stvara, troši se kiseonik iz zemljišta i stvaraju anaerobni uslovi u kojima aerobni mikroorganizmi trajno nestaju iz oraničnog sloja. Zemljište koje se spaljuje ne može da se regeneriše, ono gubi sva kvalitetna svojstva i na kraju i prinos. Naročito je ovo važno sada, kada je upotreba organskog đubriva nedovoljna, ili čak izostavljena”, kaže se u saopštenju.

Stručnjaci iz SNS-a ocenjuju da je na poljima u južnom Banatu stanje pšenice prilično dobro i da se očekuje da će poljoprivrednici već sledeće nedelje kombajnima ući u polja.

Oni podsećaju na to da je ove godine na pančevačkoj teritoriji zasejano 12.290 hektara, da se očekuje prinos od oko 3,5 tona na individualnim gazdinstvima, dok na većim posedima on može biti i preko pet tona po hektaru. Naprednjaci ističu da je to manje od prošlogodišnjeg proseka (5,3 tone) i tvrde da su uzroci lošijeg prinosa „u agrotehnici, različitim rokovima setve, neadekvatnom đubrenju i izboru sorte, kao i nedavnom gradu na teritoriji Omoljice i Ivanova”.

Ukoliko vremenske prilike dozvole, žetva pšenice bi mogla da bude obavljena u roku od dve nedelje, a treba joj „pristupiti vrlo obazrivo” jer „dobra priprema kombajna znači i skraćivanje vremena, smanjenje gubitaka, kao i sprečavanje eventualnih povreda” – upozorava Savet za poljoprivredu SNS-a.

Z. Sp.


Prilika za smanjenje nezaposlenosti

Javni radovi u toku

U Pančevu će 35 osoba bez posla iz najranjivijih društvenih grupa dobiti privremeni angažman

Pančevačka filijala Nacionalne službe za zapošljavanje odobrila je 19 projekata iz oblasti javnih radova, u kojima će 77 nezaposlenih s teritorije Pančeva, Opova, Kovina, Kovačice i Alibunara naći privremeno zaposlenje.

Država će ovu meru zapošljavanja finansirati sa 12 miliona dinara.

U Pančevu će 35 osoba sa evidencije NSZ-a biti angažovano na period od mesec dana do šest meseci, a najviše njih će raditi u komunalnim preduzećima „Zelenilo”, „Mladost”, „Higijena”, „Grejanje” i u novoseljanskom JKP-u.

Manji broj njih će dobiti privremeni posao u Gerontološkom centru, Gradskoj biblioteci i u udruženju građana „Na pola puta”.

Zbog prirode sezonskih poslova koje su poslodavci prijavili, gotovo svi koji će biti radno angažovani imaju najnižu ili srednju stručnu spremu, dok ih je samo dvoje s fakultetskim diplomama. To je očekivano s obzirom na činjenicu da je program javnih radova svojevremeno i osmišljen kao mera namenjena najteže zapošljivim kategorijama građana.

Siniša Knežević, direktor filijale NSZ-a, naglasio je kako su prilikom odabira ljudi s biroa koji će dobiti posao prednost imale društveno ranjive grupe, poput Roma, invalida i drugih.

On je dodao da je ovogodišnji budžet za finansiranje javnih radova veći za miliona dinara od prošlogodišnjeg, što je omogućilo da se angažuje veći broj nezaposlenih, ali i da oni dobiju nešto veće naknade nego lane.

Te sume će se kretati od 23.000 do 26.000 dinara mesečno, zavisno od stručne spreme onih koji su izabrani na konkursu.

Marija Popović, savetnica u pančevačkoj službi za zapošljavanje, pozvala je sve koji su zainteresovani za učešće u programu javnih radova da se jave svojim savetnicima. Ona je objasnila da je program koji finansira NSZ već završen, ali do kraja meseca je otvoren isti takav konkurs lokalne samouprave, što znači da će broj nezaposlenih koji će naći bar privremeni posao biti još veći od sadašnjeg.

D. V.


Prodaja poljoprivrednih firmi uz ugla Vlade Srbije

Nema mesta sumnjama?

Posao sa „Al Dahrom” nije propao, mali akcionari ne treba da brinu

Kliknite za veci prikaz

Realizacija međudržavnog posla koji podrazumeva prodaju imovine osam poljoprivrednih preduzeća u restrukturiranju kompaniji „Al Dahra” iz Ujedinjenih Arapskih Emirata odvija se bez problema, iako su rokovi iz predugovora koji su potpisali zvaničnici UAE i Srbije već davno probijeni.

Odgovarajući na pitanja „Pančevca” koja se odnose na ovu transakciju, Ministarstvo finansija i ekonomije,poručilo je kako se ona odvija „po planiranoj dinamici”. „Rokovi iz predugovora su okvirni, a nakon sagledavanja obimnosti i složenosti tog posla uvidelo se da je tehnički nemoguće da se završe sve neophodne aktivnosti kako bi oni bili poštovani”, navodi se u dopisu.

Što se tiče očekivanja malih akcionara ovih preduzeća, oni će se namirivati kada i Republika Srbija, dakle nakon isplate poverilaca i srazmerno svom učešću u kapitalu ovih firmi. U našem slučaju reč je o „Vojvodini” iz Starčeva i „Omoljici”. Ministarstvo je obećalo da će manjinski vlasnici akcija imati najbolju moguću poziciju u postupku prodaje imovine „Al Dahri” zbog toga što je cena za hektar zemlje koju je ova kompanija ponudila znatno iznad tržišne.

Ovom transakcijom će vrednost imovine pomenutih preduzeća biti znatno povećana, pa će mali akcionari vrlo povoljno unovčiti svoje deonice – navodi Ministarstvo finansija i ekonomije. Na nedoumice i strahovanja koje su u javnosti izazvale izmene Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije, iz ovog organa republičke Vlade odgovaraju da se ona ne odnosi na firme koje treba da preuzme kompanija iz Emirata.

Iako u Uredbi to nije decidirano navedeno, Ministarstvo tvrdi da se taj akt odnosi na preduzeća koja nisu predmet transakcije sa „Al Dahrom”, već na ostale firme u restrukturiranju, s ciljem da se spreči moguća opstrukcija njihove privatizacije i tako zaštite interesi poverilaca i akcionara.

Ministarstvo koje vodi Mlađan Dinkić preciziralo je da Arapima neće biti prodate akcije, već imovina poljoprivrednih preduzeća, čime će vrednost akcija biti povećana.

Mali akcionari „Vojvodine”održali su u subotu, 15. juna, sastanak, kome je prisustvovala osamdesetak od blizu 300 članova. Oni su doneli odluku da ovlaste Vukomana Jovanovića, predsednika njihovog udruženja, da ih zastupa u budućim aktivnostima u vezi s prodajom firme. Prema informacijama dobijenim od Mileta Tasića, predsednika Udruženja manjinskih akcionara „Omoljice”, za 4. jul su zakazane skupštine deoničara svih osam poljoprivrednih firmi i očekuje se da će na njima biti doneti programi restrukturiranja i saopštene cena akcija.

D. V.