Pancevac Online

Broj 4499 · 28.03.2013.

Naslovna

Zimsko proleće s nagoveštajem jesenjeg leta

Kliknite za veci prikaz

Pošto je proleće konačno stiglo u naš grad, pravo je vreme da navučemo čizme, debele jakne, rukavice i skafandere i izletimo – na sneg.

Dok budemo pravili prolećnog sneška, nije isključeno da ćemo ispod tankog snežnog pokrivača otkriti bokore šokiranih ljubičica.

Istih onih što su iznikle zimus u proleće.

Ipak, to što smo početkom ove nedelje imali sneg, uopšte ne znači da krajem nedelje nećemo uleteti, recimo, u jesen ili leto.

Baš je zabavno! Čak i bez „Farme” i „Velikog brata”.


Mesne zajednice više neće biti osnivači komunalnih preduzeća

Umesto osam firmi – „Sel-kom”?

Uprava u gradu, radne jedinice po selima * Jedan direktor i jedan nadzorni odbor * Prenos pravnih akata u roku od mesec dana

Nakon intervencije Državne revizorske institucije, u novembru 2012, formirana je radna grupa koja je trebalo da preispita opštinsku odluku iz 1993. o osnivanju seoskih komunalnih preduzeća. To je, najzad, rezultovalo zaključkom Gradskog veća donesenim u utorak, 26. marta, kojim se skupštinama mesnih zajednica nalaže da u narednih trideset dana prenesu na Grad osnivačka prava nad javnim komunalnim preduzećima.

Ovo je preduslov za prelazak na sledeće aktivnosti, pre svega na izradu osnivačkog akta novog preduzeća, koje bi objedinilo postojećih osam, dok bi u selima ostale radne jedinice.

Nije centralizacija...

Prema dosadašnjem uređenju seoskih komunalnih preduzeća Pančevo je bilo jedinstveno u Srbiji, a radna grupa se vodila zakonskom odredbom da osnivači javnih preduzeća mogu biti samo jedinice lokalne samouprave (Republika, Pokrajina, grad ili opština), što jasno izuzima mesne zajednice, koje ubuduće neće imati više nikakvih ovlašćenja, tj. neće birati direktore, finansirati preduzeća...

Većnik za sela i koordinator radne grupe Dejan Živanović rekao je da će, izuzev promene osnivača, u izvesnom periodu sve ostati isto, kao i da je rešenje podložno korekcijama i revizijama, te da ga nije uzrokovala želja za centralizacijom, već zakonska obaveza.

– Od tri ideje – zadržavanja osam firmi, prisajedinjenja pojedinim gradskim preduzećima i formiranja jedinstvenog preduzeća – složili smo se da je poslednja najpragmatičnija. Prema Zakonu o javnim preduzećima, ovako male celine „pale” bi na prvoj stepenici, jer nemaju zaposlene s visokom stručnom spremom koji bi ispunili uslov za ulazak u nadzorne odbore. Predstoji nam još mnogo napornog posla, budući da i dalje nisu poznati mnogi detalji – od toga ko će biti direktor do toga kako će biti rešen problem imovine. Uprkos svemu, verujem da će jedinstveno preduzeće bolje funkcionisati nego osam zasebnih.

Postojanjem samo jednog računa kontrola poslovanja će biti olakšana, pa treba videti saldo nakon godinu dana i kolike će biti uštede – istakao je Živanović.

Bez dodatnih troškova

Kako smo nezvanično saznali, preduzeće bi se zvalo „Sel-kom”, imalo bi centralu u Gradu, jedan nadzorni odbor i jednog direktora, koji bi bio izabran iz redova sadašnjih rukovodilaca. Ne bi trebalo da bude dodatnog opterećenja za budžet, jer su preduzeća i dosad finansirana preko mesnih zajednica, kao ni novih zapošljavanja, izuzev eventualno pravnika. U planu su i nova sistematizacija i popis sredstava za rad, koja bi ostala na starim adresama.

Na primedbu da sela neće imati zvaničnog uticaja na buduće radne jedinice, Živanović je rekao sledeće: – Nastojaćemo da osmislimo pravni model kako bismo to prevazišli, jer se zna da su komunalna preduzeća bila servis sela. Trudićemo se i da usvojimo sve sugestije koje stižu od ljudi iz naseljenih mesta, pa ćemo i njih uključiti u rad na izradi osnivačkog i propratnih akata. Na kraju, što se mene tiče, najbolje bi bilo da je ostalo staro stanje, jer će biti vraški teško ukomponovati sve detalje.

„Sel-kom” bi trebalo da bude formiran do kraja godine, ali ma šta se dešavalo, aktuelna vlast uverava da će radne jedinice opstati i obavljati minimum ono što radi „Zelenilo” u gradu, jer neko mora da održava javne površine, na šta su građani naseljenih mesta odavno navikli.

Aktuelni direktori seoskih komunalnih preduzeća se uglavnom slažu sa ovakvim rešenjem. Za neke je to olakšanje, ali ima i onih koji misle drugačije. O tome će još biti priče...

Na osnovu iznetih argumenata, ovo ukrupnjavanje deluje kao nužno, ali ima dovoljno primera koji opovrgavaju predizborna obećanja mnogih, sada vladajućih, stranaka o decentralizaciji.

J. Filipović