Pancevac Online

Broj 4483 · 06.12.2012.

Naslovna

Gumeni horizont

Kliknite za veci prikaz

Točkovi u Pančevu su stali. Oni koji bi trebalo da pokreću ljude, mašine, privredu, razvoj... Ne okreću se, kao da leže, kao da su u horizontali.

Iz dremke ih retko i nakratko, „na gurku”, pokrenu sporadična čuda: ruski energetski gigant ili investitor spreman da uloži u staklenike. O namerama jednog takvog baš sad većaju većnici.

Naš grad je poput čoveka od gume – zanimljiv je na sceni, dobije poneki aplauz i tu je kraj.

Kad se stvarnost promeni, kad tim Pančeva postane pametan i gumeno fleksibilan menadžer s idejom, nećemo imati mrtvi gumeni horizont. Putovaćemo.


Gradsko veće o staklenicima na kačarevačkom drumu

„Hoće-neće” investicija

Vlasnik preduzeća „SHB” zatražio 67 hektara na poklon * Gradska uprava će utvrditi da li firma s jednim zaposlenim može da investira 50 miliona evra

Lokalna samouprava odlučila je da se ozbiljno pozabavi dugo najavljivanom investicijom izgradnje kompleksa staklenika, hladnjače i pratećih objekata na 67 hektara pašnjaka pored puta za Kačarevo. U septembru prošle godine beogradsko preduzeće „SHB” zakupilo je tu zemlju i od tada uredno plaća rentu, ali 15 meseci je prošlo, a od investicije, koja je trebalo da iznosi oko 50 miliona evra i da zaposli 300 Pančevaca, zasad je nikla samo jedna manja zgrada bez krova, vrata i prozora.

Branislav Đerić, vlasnik „SHB”-a, više puta se obraćao Gradskoj upravi s predlogom da mu se to zemljište pokloni u vlasništvo, obećavajući da će sedište firme premestiti u Pančevo, da će zaposliti radnike i da će višak struje i toplote koje bude proizveo za staklenike prodavati Gradu.

On se obavezuje da čitavu investiciju okonča u roku od pet godina, s tim da će 15 meseci nakon početka radova prva faza početi da radi i da će biti zaposleno 120 ljudi.

Andrej Dimitrijević, direktor Direkcije, nedavno je izjavio da su ovu investiciju dosad kočile i određene administrativno-pravne teškoće, koje su u međuvremenu otklonjene. Međutim, podaci koji se o ovoj firmi mogu naći na sajtu Agencije za privredne registre izazivaju zabrinutost. Naime, „SHB” je osnovala of-šor kompanija s Kipra „Crox ent limited”, s osnivačkim kapitalom od svega 41.000 dinara.

Firma je u poslednje tri godine imala prihod od 2.990 dinara i jednog zaposlenog.

Pitanje koje se nameće jeste: kako će preduzeće bez radnika i privredne aktivnosti realizovati investiciju čija vrednost se meri desetinama miliona evra, odnosno kako će pružiti garanciju da će taj posao biti sproveden? Slična pitanja su sebi očito postavili i nadležni u lokalnoj vlasti, pa je Gradsko veće u utorak, 4. decembra, donelo odluku o formiranju stručnog tima, čiji je zadatak da izradi elaborat o opravdanosti otuđenja 67 hektara zemlje bez naknade.

Zadatak tima je da u narednih mesec dana utvrdi sve relevantne činjenice koje bi pokazale da li bi poklanjanje zemljišta bilo opravdano, a čitava investicija od interesa za Pančevo.

Anđelija Cvetić, sekretarka Sekretarijata za privredu, ocenila je da biznis-plan, koji je Đerić podneo prilikom zakupljivanja zemlje kao dokaz ozbiljnosti namere da na njoj podigne staklenike, nije uverljiv.

– Biznis-plan nije urađen dovoljno ozbiljno i zasad ne pruža garancije da će investicija biti sprovedena. To ne znači da ulagač nema ozbiljnu nameru, pa smo zato od njega zatražili da dostavi pismo o namerama banke, o tome da je spremna da prati izgradnju kompleksa za proizvodnju cveća i povrća. Ukoliko elaborat pokaže da Pančevo treba da uđe u posao, biće potpisan ugovor koji bi podrazumevao ozbiljne bankarske garancije – objasnila je sekretarka za privredu.

Anelija Cvetić je dodala kako je jasno da, na osnovu podataka u APR-u, preduzeće „SHB” nije sposobno da realizuje takvu investiciju, pa će zato od Narodne banke Srbije biti prikupljeni podaci o bonitetu firme. Ona je dodala da postoje usmena obaveštenja o tome kako ovo preduzeće neće samo realizovati posao, već će u njega biti uključene znatno veće i ozbiljnije firme, te je zato od Đerića zatraženo da dokumentuje te tvrdnje. Sekretarka je zaključila da će tek nakon što svi relevantni podaci budu prikupljeni biti poznato kako će izgledati elaborat.

Saša Pavlov, zamenik gradonačelnika, rekao je da je formiranjem tima za izradu elaborata aktuelna vlast pokazala želju da konačno reši problem najavljene investicije.

– Ne želimo da ovo pitanje ostavimo večno otvoreno. Oni pokazuju interesovanje za ovakvu poslovnu ideju od 2009. godine. Zakupili su poljoprivredno zemljište, ali se ono, prema novoj planskoj dokumentaciji, nalazi u severnoj industrijskoj zoni. Naišli smo na različite priče o „SHB”-u i upravo zbog toga smo odlučili da izradom elaborata to pitanje jednom za svagda zatvorimo, tako što će tom preduzeću ili biti omogućeno da posluje u Pančevu ili će biti odbijeno, ali da znamo zbog čega – bio je izričit Pavlov.

Ukoliko elaborat pokaže da Đerićevom „SHB”-u treba pokloniti 67 hektara zemlje, to moraju svojim odlukama da potvrde najpre Gradsko veće, potom Skupština Pančeva, a zatim i Ministarstvo poljoprivrede.

D. Vukašinović