Pancevac Online

Broj 4481 · 22.11.2012.

Naslovna

Mi – večni pioniri, mi – večni omladinci

Kliknite za veci prikaz

Deci je danas zabavno i smešno kada im prepričavamo kako smo s crvenom maramom oko vrata i petokrakom na plavoj kapi davali časnu pionirsku da ćemo vredno učiti i raditi i biti...

Vole ona i priče o dugim Tito-recitalima, štafeti, priredbama uoči Dana republike, posetama Kući cveća, oko koje su se nekoć šepurili paunovi.

Vremena su se promenila. Pitanje je kako će njihova deca reagovati na sećanja o simpatičnom školskom „Evropskom bulevaru” i, uopšte, o našem snu da jednog dana postanemo deo Evropske unije.


Predstoji usvajanje rebalansa budžeta u Skupštini

Manje novca u gradskoj kasi

Za ATP i plate u gradskoj vlasti 42 miliona dinara * Ponovo čisto stranački sastav UO RTV Pančeva iz reda osnivača

Kliknite za veci prikaz

Odbornici pančevačke Skupštine sastaće se u petak, 23. novembra, da bi raspravljali o predlogu rebalansa budžeta, ali i nekim kadrovskim tačkama. Pripremajući dnevni red sednice lokalnog parlamenta, Gradsko veće je u četvrtak i petak, 15. i 16. novembra, donelo niz odluka, koje su prosleđene predstavnicima lokalnih parlamentarnih stranaka na razmatranje.

Na prvoj od dve pomenute sednice većnici su usvojili najvažniji dokument – rebalans budžeta, koji podrazumeva njegovo smanjivanje za 40 miliona dinara, ali i preraspodelu planiranih prihoda na neke druge pozicije. Sekretarijat za finansije početkom meseca je već najavio ovakav potez zbog slabijeg priliva novca od poreza na zarade i nekih izvornih prihoda.

„Prepakivanje” budžeta

Gradski većnik zadužen za finansije, Željko Lazić, precizirao je da će 92,8 miliona dinara biti ušteđeno brisanjem stavki za koje nisu pokrenuti postupci javnih nabavki, ili one neće biti realizovane do kraja ove godine. Od te sume, za pomenutih 40 miliona biće umanjen ukupan ovogodišnji budžet, a preostalih 52,8 miliona dinara preraspoređuje se na nove troškove. Najveći od njih ponovo se tiče ATP-a, jer će to preduzeće dobiti 30 miliona za tekuće poslovanje i isplatu zarada. Druga dotacija po visini, od 12,5 miliona dinara, odnosi se na plate gradonačelnika, članova Gradskog veća te zaposlenih u Skupštini, pravobranilaštvu i kancelariji ombudsmana.

Nemali iznos je namenjen „Dečjoj radosti”, pošto će s 3,8 miliona dinara biti finansirana toplifikacija vrtića „Leptirić”, a još 2,5 miliona predviđeno je za zarade, popravke i nabavku opreme neophodne Predškolskoj ustanovi. Gradska stambena agencija može računati na 4,6 miliona, a Direkcija na 2,2 miliona dinara. Preostali novac je namenjen potrebama pojedinih škola i seoskih mesnih zajednica.

Gradsko veće je podržalo predlog da se Pančevo zbratimi s Kosovskom Mitrovicom radi uspostavljanja saradnje u oblastima privrede, kulture, obrazovanja i svim drugim koje bi bile od značaja za dva grada. Na sednici veća održanoj dan kasnije, u petak, 16. novembra, izmenjeni su statuti Direkcije i „Zelenila”, pa su tako ovi akti dovedeni u sklad s pojedinim zakonima i Statutom Pančeva.

Politika pre stručnosti

Od tačaka dnevnog reda koje nisu razmatrane na Veću pred odbornicima će se naći izbor novih članova Upravnog i Nadzornog odbora RTV Pančeva i direktora Doma omladine. U naredne četiri godine funkciju predsednika UO RTV-a obavljaće Miloš Obrenović, privatnik iz Pančeva i član SNS-a, a uz njega će iz reda političkih partija svoje predstavnike imati „Jedinstvena Srbija”, kojoj je pripalo mesto potpredsednika, zatim URS i DSS. Troje preostalih članova tog tela delegirano je iz redova zaposlenih na Radiju i Televiziji, i to će biti jedine osobe u budućem sastavu Upravnog odbora koje imaju veze s medijskom delatnošću.

Naime, ni ova vlast se, kao ni prethodna, nije potrudila da među svojim članstvom pronađe bilo koga ko bi mogao kvalifikovano da odlučuje o važnim pitanjima koja se tiču tako osetljive oblasti kao što je informisanje. Jedini profesionalac koji će predstavljati vladajuću većinu u upravljačkim organima RTV-a biće Mirko Kovačević, bivši glavni i odgovorni urednik Radio Pančeva, ali kao član Nadzornog odbora gradskih elektronskih medija.

Pred odbornicima će se naći i predlog za razrešenje Danamarije Serdar, direktorke Doma omladine, i to na njen zahtev, kao i da na tu dužnost bude postavljen Nenad Maletin, zaposlen u toj ustanovi.

Među odlukama Gradskog veća donetim na sednicama krajem prošle nedelje, a koje se neće naći na predstojećem zasedanju Skupštine, jeste predlog da „Zelenilo” sačini projekat sanacije zelenog pojasa između Vojlovice i Topole i fabrika južne zone, a da potom pošumi taj deo grada. Sredstvima Pokrajinske vlade tu je ranije zasađen veći broj mladica, ali su se one iz različitih razloga osušile, pa je sada neophodno da budu zamenjene kako bi Pančevo dobilo zeleni pojas, čija je uloga da umanji efekat aerozagađenja.

Članovi pančevačke izvršne vlasti podržali su predlog da posao nadzora nad realizacijom preostalog dela ugovora o podizanju vetrozaštitnog pojasa preuzme inženjer šumarstva Đorđe Lukač, zaposlen u „Zelenilu”. Predlog je formalno dalo to komunalno preduzeće, a resorni većnik Goran Pandurov istakao je da Lukač ima odgovarajuću licencu za obavljanje tog posla, te da nije u sukobu interesa.

Slučajno ili namerno, tek, ovaj većnik je propustio da podseti kako je Lukač bio jedini stručnjak za šumarstvo u tročlanoj komisiji čiji je zadatak bio da utvrdi da li je bilo nepravilnosti tokom dosadašnje realizacije ugovora. Na osnovu toga zlonamerni bi mogli da zaključe kako je ovaj inženjer sam sebi „namestio” posao za koji će dobiti oko 100.000 dinara, a Pandurov narušio imidž zakletog borca protiv sukoba interesa i drugih zloupotreba u Gradskoj upravi.

Većnici su prihvatili predlog da u gradski tim čiji je zadatak da izradi akcioni plan za društvenu integraciju Roma budu uključeni predstavnici romske zajednice i stručnjaci koji se bave pojedinim pitanjima od interesa za tu populaciju.

Formiran je i tim za sprovođenje projekta izgradnje petnaest stanova namenjenih izbeglicama, raseljenima s Kosova i Metohije i socijalno ugroženim Pančevcima. Na čelu tog tela biće Saša Pavlov, zamenik gradonačelnika.

D. Vukašinović