Pancevac Online

Broj 4470 · 06.09.2012.

Ekologija

Grad spremno dočekuje primenu novog pravilnika

Smanjen utrošak električne energije

U Srbiji će od 30. septembra stupiti na snagu Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja certifikata o energetskim svojstvima zgrada. To znači da će se od tada u našem gradu primenjivati odredbe koje definišu činjenicu da svaki novi objekat mora da ima tzv. „energetski pasoš”.

Prema rečima Vladimira Delje, gradskog većnika zaduženog za zaštitu životne sredine, naša lokalna samouprava spremno dočekuje primenu novih pravila igre. Pančevci ne bi trebalo da brinu jer je u Direkciji petoro stručnjaka obučeno i dobilo licence za obavljanje pomenutog posla (izradu elaborata energetske efikasnosti, na osnovu kojih će se kasnije izdavati ova ekološka legitimacija). Pasoš će biti deo obavezne prateće dokumentacije jednog objekta i sadržaće podatke o njegovoj potrošnji energije na godišnjem nivou. On će biti jedan od uslova na osnovu kojeg će nadležne institucije davati upotrebnu dozvolu za objekat ili dozvolu za uknjiženje kuće ili zgrade u katastar.

Da podsetimo, Pravilnikom o energetskoj efikasnosti obuhvaćeno je 10 kategorija objekata: stambene zgrade s jednim stanom, s dva ili više stanova; upravne i poslovne zgrade; one namenjene za obrazovanje i kulturu; zdravstvenu i socijalnu zaštitu, turizam i ugostiteljstvo; sport i rekreaciju, kao i zgrade mešovite namene.

Pored toga, Ministarstvo za zaštitu životne sredine naložilo je lokalnim samoupravama da pripreme strategije energetske efikasnosti, kao i to da jedan deo tog programa i ostvare. Pančevačka vlast je pripremila nekoliko projekata, čija bi realizacija trebalo da počne uskoro. Prema rečima većnika Delje, neki od njih su već okončani.

Prilikom renoviranja instalacija u gradskoj kući, radnici su vodili računa o tome da ostvare uštedu električne energije, pa je tako račun za struju lokalne vlasti mnogo manji nego ranije. Pančevo bi u narednom periodu trebalo da dobije i svog menadžera za energetsku efikasnost, čiji će posao biti da pripremi i nadzire primenu lokalnih planova, koji bi trebalo da smanje potrošnju energenata u našem Gradu.

Stranu pripremio Zoran Stanižan


Radni sastanak lokalne samouprave i zagađivača

Zahtevi upućeni ministarstvu životne sredine

Ukupni ugljovodonici prave veliki problem * Toplotna inverzija pospešuje aerozagađenje

Kliknite za veci prikaz
Obavestiće ministarku Mihajlović

Lokalna samouprava organizovala je u sredu, 5. avgusta, sastanak s predstavnicima Rafinerije nafte Pančevo, „HIP Petrohemije” i „Azotare” povodom višednevnog aerozagađenja koje je građanima Pančeva poslednjih nedelja zadavalo velike probleme.

Prema rečima nadležnih u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine oko 30 sugrađana dnevno je zvalo Centar za obaveštavanje i uzbunjivanje zbog povećane koncentracije neprijatnih mirisa u gradu.

Zaključci

– Da grad Pančevo pokrene izradu „Plana za poboljšanje kvaliteta vazduha na teritoriji grada” koji bi obuhvatio kratkoročne i dugoročne mere; – Da grad Pančevo pokrene inicijativu da Ministarstvo za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine Republike Srbije pruži adekvatnu podršku pri izradi gorenavedenog plana; – Zahteva se od Ministarstva za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine da fabrikama naloži inoviranje njihovih akcionih planova, s akcentom na što bržu modernizaciju tehnoloških postupaka; – Zahteva se od nadležnog ministarstva da fabrikama naloži primenu mera prevencije u cilju redukcije neprijatnih mirisa u procesima u kojima se mogu emitovati gasovi neprijatnog mirisa.

– Grad Pančevo zahteva od Ministarstva za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine da u skladu sa svojim nadležnostima utvrdi uzroke zagađenja vazduha u periodu jul–avgust 2012. godine ukupnim ugljovodonicima; – Zahteva se od fabrika južne industrijske zone da hitno izvrše dopunu svojih planova preventivnih mera u situaciji prognoziranih nepovoljnih meteoroloških uslova, kako bi se sprečila pojava povećanih koncentracija zagađujućih materija; – Zahteva se da zagađivači redovno informišu nadležni sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Pančeva o realizaciji svih planova koji se odnose na zaštitu životne sredine i redovno dostavljaju izveštaje o merenjima s automatskih kontinualnih merača, kao i merenjima emisije i kvaliteta vazduha koje vrše na osnovu svojih programa za praćenje kontrole kvaliteta vazduha; – Da ovlašćena lica fabrika u južnoj industrijskoj zoni blagovremeno prenesu informaciju lokalnim medijima o svim planiranim aktivnostima koje eventualno mogu dovesti do povećanih emisija zagađujućih materija.

Zaključci s ovog sastanka biće upućeni resornoj ministarki Zorani Mihajlović

Pored toga, lokalni monitoring sistem beležio je visoke vrednosti velikog broja opasnih i zagađujućih materija, među kojima se izdvajao visok nivo ukupnih ugljovodonika, pa su lokalci bili prinuđeni da zatraže odgovore od nadležnih u fabrikama južne industrijske zone.

Preduzimaju sve

Naravno, kao po nepisanom pravilu kada je o pančevačkom zagađenju reč, konkretnog odgovora nije bilo. Predstavnici fabrika objašnjavali su većniku Vladimiru Delji i predstavnicima ekološkog sekretarijata kako zaposleni u hemijskom kompleksu preduzimaju sve da bi se situacija u pančevačkom aerosedimentu prilikom nepovoljnih vremenskih prilika bar malo popravila.

Rafinerci su istakli da su svesni svoje odgovornosti i da 70 miliona evra uloženih u poslednje tri godine u rešavanje ekoloških problema pokazuje spremnost menadžmenta da jednom zauvek naftni gigant bude skinut s dnevnog reda kada je reč o ispuštanju opasnih materija. Trenutno je u toku kapitalni remont sistema dreniranja i nakon završenih radova čitav sistem biće zatvorenog tipa, što bi trebalo da spreči emitovanje opasnih materija s ove ekološke crne tačke. Ostalo je nejasno da li će konkretan zahvat doprineti da se smanje vrednosti ukupnih ugljovodonika.

Otprema derivata

S druge strane, manipulacija i otprema derivata predstavljaju najveći izvor emisije ukupnih ugljovodonika i nadležni u NIS-u ne beže od toga, ali uveravaju Pančevce da će realizacija investicije na autopunilištu u mnogome smanjiti udeo Rafinerije u ukupnom zagađenju ugljovodonicima za koje je kriva južna industrijska zona.

Petrohemičari su u remontu i trenutno se modernizuje jedan deo proizvodnog bloka, što bi trebalo da spreči emitovanje opasnih i zagađujućih materija u atmosferu. Azotarci imaju identičan stav s komšijama kada je reč o tome da su nove investicije jedini pravi način izlaska iz ekološkog ćorsokaka. Ostvarivanje zacrtanog kroz sprovođenje mera iz usvojenih akcionih planova zavisi, kada je reč o „Azotari”, od interesa države, jer primena ekoloških standarda EU nije moranje već interes, smatra menadžment nekadašnjeg lidera u proizvodnji veštačkog đubriva.

Nakon kratke diskusije predloženi su zaključci koji će biti prosleđeni nadležnom ekološkom ministarstvu.


Izveštaj monitoring sistema

Visoke vrednosti ugljovodonika

Kliknite za veci prikaz

Nedeljni izveštaj sistema Grada Pančeva za kontinualno praćenje aerozagađenja od 28. avgusta do 4. septembra po mernim mestima.

Cara Dušana

Na ovom mernom mestu nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti (GV) prizemnog ozona i sumpor-dioksida.

Srednje dnevne koncentracije benzena kretale su se od 3,7 do 5,2 mikrograma po kubnom metru. Maksimalna jednočasovna vrednost te kancerogene materije registrovana je 31. avgusta oko ponoći, a bila je 11,8 mikrograma po kubnom metru.

Vatrogasni dom

Prošle nedelje, 31. avgusta, oko ponoći, registrovana je jednočasovna koncentracija ukupnih ugljovodonika nemetanskog tipa od 541,7 mikrograma po kubnom metru, a prošlonedeljna 24-časovna vrednost te opasne materije kretala se u granicama od 70,98 do 167,07 mikrograma po kubnom metru.

Srednje dnevne koncentracije vodonik-sulfida bile su u granicama od 1,6 do 4,1 mikrogram po kubnom metru.

Maksimalna jednočasovna vrednost te opasne materije registrovana je 29. avgusta, a iznosila je 18,4 mikrograma po kubnom metru.

Na ovom mernom mestu protekle nedelje nisu registrovana prekoračenja 24-časovne granične emisije za PM-10 (koncentracija preko 50 mikrograma po kubnom metru). Nije bilo ni prekoračenja graničnih vrednosti sumpor-dioksida, amonijaka i toluena.

Vojlovica

Na ovom mernom mestu protekle nedelje registrovana su tri prekoračenje 24-časovne granične emisije za PM-10 (koncentracija preko 50 mikrograma po kubnom metru), i to 31. avgusta (54,7), 1. septembra (51) i 4. septembra kada je izmerena vrednost od 50,4 mikrograma po kubnom metru. Maksimalna jednočasovna koncentracija praškastih materija izmerena je 4. septembra između 20 i 21 sata, a bila je 94,6 mikrograma po kubnom metru.

Srednje dnevne koncentracije benzena kretale su se od 1,6 do šest mikrograma po kubnom metru. Maksimalna jednočasovna vrednost te kancerogene materije registrovana je 30. avgusta oko ponoći, a bila je 47,9 mikrograma po kubnom metru.

Na ovom mernom mestu nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti sumpor-dioksida i toluena.

Starčevo

Na ovom mernom mestu prošle nedelje nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti praškaste materije PM10, sumpor-dioksida, amonijaka i azot-dioksida.

Sekretarijat nije dostavio rezultate merenja benzena s ove merne stanice.

* * *

Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS” br. 11/10 i 75/10) propisana je granična vrednost benzena u vazduhu od pet mikrograma po kubnom metru na godišnjem nivou. U naseljenim mestima u kojima je prekoračena propisana granična vrednost zbog postojećih izvora zagađivanja dozvoljena vrednost iznosi najviše osam mikrograma po kubnom metru.


Prava Å¡ansa NIS-a

Mladi imaju priliku da se pokažu

Pančevački srednjoškolci među odabranima * Devet meseci stručne prakse u naftnom gigantu

U okviru svoje korporativne društvene odgovornosti, Naftna industrija Srbije započela je realizaciju programa pod nazivom „NIS ŠANSA 2012”, čiji je cilj da mladim, talentovanim stručnjacima sa završenom srednjom stručnom školom i završenim fakultetom, bez radnog iskustva u struci omogući zaposlenje. U skladu sa tim, prošle nedelje je 215 kandidata u Novom Sadu potpisalo ugovor o radu na određeno vreme s NIS-om, tako da će uskoro postati deo tima kompanije u mestima gde rusko-srpski gigant obavlja delatnost.

U realizaciji prve faze ovog programa partneri NISa su Autonomna pokrajina Vojvodina i lokalne samouprave grada Novog Sada, Pančeva, Kikinde, Zrenjanina i Novog Bečeja. Šansu da rade, uče i steknu prva profesionalna iskustva za godinu dana dobilo je 129 kandidata s visokom stručnom spremom, među kojima je najviše diplomiranih inženjera rudarstva i geologije, ekonomije, elektrotehnike i mašinstva. S druge strane, sa završenom srednjom stručnom školom 86 mladih elektrotehničara, bravara i mašinbravara, hemijskih i mašinskih tehničara imaće priliku da devet meseci stiču svoja prva radna iskustva u NIS-u. Među njima je i 40 srednjoškolaca iz Pančeva.

Prema rečima nadležnih iz NIS-a, obavljena je pažljiva selekcija koja je obuhvatala niz testova i provera znanja, kao i analizu proseka ocena u toku školovanja.

U toku izbora kandidata NIS je sarađivao sa opštinama, fakultetima i Nacionalnom službom za zapošljavanje. Takođe, tokom jeseni NIS započinje i drugu fazu ovog programa, u kojoj će svoju šansu dobiti još osamdesetak mladih bez radnog iskustva u svojoj struci. Oni će biti angažovani u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu, Nišu i Čačku. Kako kažu u NIS-u, svi oni će svojom energijom i znanjem stečenim u srednjim školama i na fakultetima osvežiti budućeg naftnog lidera na Balkanu.

Najavljeno je da će još dvadesetak visoko obrazovanih Pančevki i Pančevaca dobiti priliku da se dokazuje u Rafineriji nafte Pančevo.