Pancevac Online

Broj 4468 · 23.08.2012.

Ekologija

Izveštaj monitoring sistema

Visoke vrednosti praškastih materija

Kliknite za veci prikaz

Nedeljni izveštaj sistema Grada Pančeva za kontinualno praćenje aerozagađenja od 15. do 21. avgusta po mernim mestima.

Cara Dušana

Na ovom mernom mestu nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti (GV) prizemnog ozona i sumpor-dioksida.

Srednje dnevne koncentracije benzena kretale su se od 2,4 do 4,7 mikrograma po kubnom metru. Maksimalna jednočasovna vrednost te kancerogene materije registrovana je 21. avgusta između 1 i 2 sata, a bila je 6,9 mikrograma po kubnom metru.

Vatrogasni dom

Prošle nedelje, 21. avgusta, između 1 i 2 sata, registrovana je jednočasovna koncentracija ukupnih ugljovodonika nemetanskog tipa od 886,7 mikrograma po kubnom metru, a prošlonedeljna 24-časovna vrednost te opasne materije kretala se u granicama od 56,42 do 279,76 mikrograma po kubnom metru.

Srednje dnevne koncentracije vodonik-sulfida kretale su se u granicama od jedan do 3,9 mikrograma po kubnom metru. Maksimalna jednočasovna vrednost te opasne materije registrovana je 20. avgusta, a iznosila je 16,7 mikrograma po kubnom metru.

Na ovom mernom mestu protekle nedelje registrovano je jedno prekoračenje granične emisije za PM-10 (koncentracija preko 50 mikrograma po kubnom metru), i to 20. avgusta, kada je izmerena 24-časovna vrednost od 52,2 mikrograma po kubnom metru. Maksimalna jednočasovna koncentracija praškastih materija izmerena je istog dana između 21 i 22 sata, a bila je 225,5 mikrograma po kubnom metru.

Prošle nedelje nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti sumpor-dioksida, amonijaka i toluena.

Vojlovica

Gradski Sekretarijat za zaštitu životne sredine nije dostavio rezultate merenja za benzen s ove merne stanice.

Protekle nedelje na ovom mernom mestu registrovano je jedno 24-časovno prekoračenje granične vrednosti suspendovanih čestica PM-10 (koncentracije preko 50 mikrograma po kubnom metru), i to 21. avgusta, kada je izmerena vrednost od 54,6 mikrograma po kubnom metru.

Maksimalna jednočasovna vrednost, 116 mikrograma po kubnom metru, zabeležena je 19. avgusta između 20 i 21 sat.

Na ovom mernom mestu nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti sumpor-dioksida i toluena.

Starčevo

Na ovom mernom mestu prošle nedelje nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti sumpor-dioksida, amonijaka i azot-dioksida.

Sekretarijat nije dostavio rezultate merenja benzena s ove merne stanice.

Aparati gradskog monitoringa nisu registrovali 24časovna prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih čestica PM-10.


Prvi koraci ekološkog ministarstva

Revizija taksa za životnu sredinu

Država plaća subvencije za sakupljenu, a ne recikliranu gumu!? * Ukidaju se neke eko-agencije

Kliknite za veci prikaz
„Očistimo Srbiju” pod lupom ministarke Mihajlović

U svom prvom zvaničnom obraćanju javnosti kada je o ekologiji reč, Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine, rekla je da će u narednom periodu uslediti revizija svih taksa i naknada za zaštitu životne sredine koje plaća privreda. Mnoge od njih biće revidirane, a neke ukinute. Tim okupljen oko ministarke smatra da se u prethodnom periodu nije vodilo mnogo računa o vrsti naknada i podsticaja u toj oblasti. U izveštaju datom javnosti stoji, na primer, da država plaća subvencije za sakupljenu, a ne recikliranu gumu, što je neodrživo, kao i da će takve odluke prve biti ukinute. Ministarka kao varijantu rešavanja ovog problema navodi logičniji mehanizam plaćanja za reciklažu – koliko guma bude reciklirano, toliko će biti plaćeno, što je po njenom mišljenju u skladu s ciljevima zaštite životne sredine.

S druge strane, doći će i do radikalnijeg sažimanja unutar državnog ekološkog aparata, pa će uskoro biti jasnije koje će ekološke agencije biti ukinute, a sve kako bi rad državnih službenika u ovoj oblasti bio što efikasniji i da ne bi dolazilo do preklapanja nadležnosti.

Prema njenim rečima, planirano je da se od nekoliko agencija formira jedna.

Država upravlja fondom

Mihajlovićeva je kazala da ni Fond za zaštitu životne sredine „neće postojati na način na koji je do sada po stojao”, već će on biti „objedinjen sa finansiranjem projekata iz oblasti energetske efikasnosti”. Zanimljivo je da je uvidom u dokumenta utvrđeno da je u republičkom eko-fondu uvek bilo novca, ali da on nije trošen zato što nije bilo dovoljno kvalitetnih projekata. Stoga će taj fond biti pod upravom Ministarstva, koje će nadzirati efikasnost i kontrolisati odliv novca. Trenutno se sprovodi analiza, a poseban akcenat je stavljen na utrošak para na akciju „Očistimo Srbiju”.

Ministarka Zorana Mihajlović smatra da je ova nacionalna kampanja u početku bila afirmativan i korektan projekat, ali da se poslednjih godina pretvorila u pi-ar kampanju bivšeg ministra Olivera Dulića. Zamerka se odnosi na to što je njen prethodnik potrošio „stotinu hiljada evra na priču o nekim stvarima koje nisu urađene” i to što je „nacionalna kampanja ’Očistimo Srbiju’ po nalogu ministra Dulića imala svoje prostorije i direktora”. Ona smatra da su ovi propusti umanjili značaj ovom odličnom projektu i da on više neće „postojati u tom obliku, odnosno biće postavljeni strogi kriterijumi kontrole novca koji se bude davao za te namene”.

Transparentnost u radu

Ministarstvo životne sredine nastaviće realizaciju dobrih programa započetih u prošlom mandatu, tako da će i sada prioritet imati deponije, opasan otpad i reciklaža. Ministarka Mihajlović poručila je lokalnim samoupravama da njeno ministarstvo neće pomagati projekte na lokalnom nivou sve dok sami građani ne budu saglasni s tim. To se posebno odnosi problem privremenog skladištenja ili uništavanja opasnog otpada.

Zanimljivo je da Dulićeva naslednica ističe da će, kada je reč o rešavanju problema opasnog otpada, sve biti transparentno i da neće biti tajnih pregovora. Ona je najavila da će Ministarstvo raditi na edukaciji stanovništva o tehnologijama za tretman opasnog otpada. Pored toga, naglasila je da će se mnogi projekti iz oblasti zaštite životne sredine raditi kroz javnoprivatno partnerstvo, jer je to „jedini model koji zemlja može da dozvoli u vreme krize i nemogućnosti daljeg zaduživanja”.

Na kraju je ministarka kazala da Srbija ima oko 300 zakona koji se direktno ili posredno tiču zaštite životne sredine, a da bi se u potpunosti usaglasila u toj oblasti s Evropskom unijom u narednih pet godina, biće potrebno usvojiti još oko 150. Smatra da je trenutno najveći problem njihovo neadekvatno sprovođenje i da će zbog toga prioritet Ministarstva biti i poboljšanje rada inspekcijske službe.


Novi propisi o reciklaži

Å verc EE-otpada iz EU

U zemljama Evropske unije sredinom avgusta na snagu su stupili novi propisi o sakupljanju i preradi starih elektronskih i električnih uređaja, a sve s ciljem da se do 2020. godine u EU reciklira 85 procenata te vrste otpada. Trenutno se godišnje u Evropi sakupi i preradi samo jedna trećina, a zvaničnici evropske porodice uzrok toga vide u činjenici da pojedine članice Unije, podstaknute ekonomskom računicom (trošak recikliranja je znatno viši u EU), ilegalno izvoze stare aparate u siromašne zemlje.

Prema novim propisima, države članice moraće nadležnim evropskim institucijama da dostave informacije o tome gde otpad može da se reciklira, ali i da strože regulišu izvoz elektronskog otpada. Povodom stupanja na snagu nove direktive, Evropska komisija je saopštila da je prerada EE-otpada jedan od privrednih sektora koji se najbrže razvijaju i pružaju mogućnosti za plasiranje sekundarnih sirovina na tržište. S druge strane, evropski zvaničnici smatraju da je efikasno korišćenje ovih resursa ključno za zaštitu životne sredine, ali i za ekonomski rast u ovim teškim vremenima.

Stranu pripremio Zoran Stanižan


Analiza kvaliteta vode za kupanje i rekreaciju

Zeleno svetlo za jezero u Kačarevu

Meteorolozi najavljuju novi talas tropskih vrućina, pa će mnogi naši sugrađani spas potražiti na poznatim pančevačkim kupalištima. Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Pančeva upozorava sugrađane da, prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje o ispitivanju kvaliteta vode u rekama koje se koriste za kupanje i rekreaciju, nije preporučljivo koristiti te vodotokove za rashlađivanje, osim jezera u Kačarevu.

Na osnovu ugovora o praćenju kvaliteta površinskih voda na području grada Pančeva koji je Zavod za javno zdravlje Pančevo sklopio s Gradskom upravom, stručnjaci iz Zavoda ispitivali su kvalitet vode na mestima na kojima se naši sugrađani kupaju.

Prema Uredbi o klasifikaciji voda, sve vode koje ne pripadaju prvoj i drugoj klasi mogu biti rizične po zdravlje kupača. Sekretarijat za zaštitu životne sredine i Zavod za javno zdravlje upozoravaju Pančevce da izbegavaju kupanje na omiljenim mestima jer je nedavnom analizom kvaliteta vode utvrđeno da u svim uzorcima ima nedozvoljenih koncentracija štetnih materija.

Fizičko-hemijska i mikrobiološka analiza uzorka dunavske vode na Beloj steni (i levo i desno od špica) ukazuje na to da kupanje na ovoj plaži nije preporučljivo. Isto je i s tamiškim kupalištima u Pančevu, Jabuci i Glogonju, kao i s plažama na Ponjavici u Omoljici, Banatskom Brestovcu i Ivanovu.

Analiza kvaliteta vode u kačarevačkom jezeru pokazuje da ona odgovara drugoj klasi površinskih voda i da se može koristiti za rekreaciju.


Aerozagađenje: Slučaj „ukupni ugljovodonici, opet!”

Zagađujuća manipulativna aktivnost

Inspekcija tera po starom: nema prijava protiv odgovornih

Građani Pančeva su u noći između ponedeljka i utorka, 20. i 21. avgusta, ponovo bili izloženi visokim koncentracijama opasnih i zagađujućih materija. Prema informacijama lokalnog Sekretarijata za zaštitu životne sredine, 21. avgusta, jedan sat nakon ponoći, gradski monitoring sistem zabeležio je povišene vrednosti ukupnih ugljovodonika (preko 800 mikrograma po kubnom metru) i praškastih materija. Usled povećanog smrada i preteće izmaglice, dvadesetak Pančevaca, iz svih delova grada, obratilo se Centru za obaveštavanje i uzbunjivanje. Usledila je standardna procedura – obavešteni su nadležni iz fabrika u južnoj industrijskoj zoni i republička inspekcija.

Dežurni u hemijskom kompleksu izvestili su javnost da su proizvodni procesi tekli normalno i da nije bilo akcidenta. Prema izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, atmosferske prilike su tih dana bile veoma nepovoljne, što je pogodovalo stvaranju toplotne inverzije. Bez obzira na prognozu, menadžment Rafinerije je treći put zaredom u mesec dana prekršio Protokol o saradnji Grada Pančeva, ekološkog Ministarstva i NIS-a kojim se srpsko-ruski naftni gigant obavezao da će ukoliko vremenske prilike budu nepovoljne, obustaviti procese koji mogu dovesti do zagađenja. Pored toga, rafinerci su ponovo radili suprotno odlukama pravilnika o postupanju u slučaju loših meteoroloških uslova iako su bili upoznati sa činjenicom da će manipulativne aktivnosti pri ovakvom vremenu neminovno prouzrokovati povećano prisustvo opasnih i zagađujućih materija u pančevačkom aerosedimentu.

Sekretarijat nije uspeo da uđe u trag „blagom prekoračenju graničnih vrednosti emisije praškastih materija” i on bi mogao da potiče iz raznih izvora, ali lokalni ekolozi napominju da se i ovaj slučaj može dovesti u vezu s povećanjem koncentracije otrova tokom večeri početkom nedelje.

Akcija države radi zaštite građana Pančeva svela se na to da je republička inspektorka za zaštitu životne sredine Marina Vilić naredila Rafineriji nafte Pančevo da, zbog nepovoljnih vremenskih prilika, skrati vrememanipulacije. Ni ovog puta nisu podnete prijave protiv odgovornih direktora.