Pancevac Online

Broj 4468 · 23.08.2012.

Matične knjige

Rođeni

Dobili blizance – ćerke

18. jula: Anitu i Anu – Nataša i Ljubiša Kalinović; 12. avgusta: Eleni i Dimitru – Milica i Ioannis Chatzipantelis

Dobili ćerku

3. avgusta: Juliu – Dijana i Marko Petrov; 4. avgusta: Melitu – Milica Nakomčić Kandić i Dušan Kandić; 5. avgusta: Nevenu – Marija i Vladimir Rokvić; 6. avgusta: Teodoru – Bojana i Branislav Kostić; 8. avgusta: Lenku – Milica i Ratko Gavrilov, Tamaru – Zagorka i Ljubomir Gvozdenović; 9. avgusta: Milicu – Dušica i Savo Pečer, Anju – Jelena i Zoran Rogulja, Saru – Nataša i Predrag Šarenac, Teodoru – Slobodanka i Aleksandar Božović; 11. avgusta: Anu – Jelena i Rade Mitrevski; 12. avgusta: Michaelu – Marjenka i Zdeno Gajan; 13. avgusta: Lenu – Ivana i Aleksandar Dejanović, Saru – Valentina i Danijel Sekulić.

Dobili sina

21. jula: Alberta – Tunde i Robert Pap; 27. jula: Đorđa – Milica Dimitrijević Nikolić i Saša Nikolić; 2. avgusta: Vojkana – Snežana Jovanov i Dalibor Stević; 3. avgusta: Relju – Vesna i Zoran Stojiljković; 5. avgusta: Zorana – Daca i Vladimir Smiljanić, Vukašina – Jasmina Savić i Danilo Gargenta; 6. avgusta: Andreja – Moni Martinek i Milan Srećkov; 7. avgusta: Niku – Tatjana Mošorinac i Stanko Pavlović, Mihajla – Dijana Milovanović i Bojan Janoš; 9. avgusta: Danila – Dragana i Nenad Zarić; 10. avgusta: Đorđa – Zorica i Dejan Georgijevski, Mateju – Jelena i Slobodan Petrović, Miloša – Ivana i Milan Antonijev; 11. avgusta: Mateju – Željka Obradović i Željko Terzić; 12. avgusta: Luku – Zorica Andrić i Slobodan Urošević; 14. avgusta: Lazara – Jelena i Nebojša Ljubičić; 15. avgusta: Strahinju – Milena i Srđan Josipović.

Venčani

16. avgusta: Silvida Imeri i Damir Pajaziti; 18. avgusta: Miljana Tomić i Ferid Krasnići; Otilia Ereš i Atila Embeli, Milica Dragić i Dejan Stojanović, Elena Stamenkovska i Branislav Božanić, Jelena Ilić i Saša Ignjat; 19. avgusta: Nataša Krivošija i Vladimir Pejaković, Zorica Panić i Petar Nikolić.

Umrli

12. avgusta: Miroljub Matić – 1954; 13. avgusta: Milenko Milenković – 1953; 14. avgusta: Stanija Radojević – 1932, Julijana Zorić – 1923, Katica Kulačić – 1935; 15. avgusta: Slavko Popov – 1939, Mile Arifović – 1951, Miloš Filipović – 1935, Paljo Hlavča – 1933; 16. avgusta: Slobodan Novičić – 1935, Božana Konstandinov – 1947, Goran Jaćimovski – 1969; 17. avgusta: Đorđe Ilkić – 1932, Dragan Mohači – 1944; 18. avgusta: Dragan Urošević – 1951, Stana Pavlović – 1936, Radnika Glišović – 1929; 19. avgusta: Danica Pavlović – 1923, Nedžib Prašević – 1929, Ana Tođeraš – 1945; 20. avgusta: Sotir Marinković – 1929.