Pancevac Online

Broj 4467 · 16.08.2012.

Naslovna

Na Tamiš se doselile štice

Kliknite za veci prikaz

Duž obale Tamiša pojavila se gusta trska, koja je preprečila pogled šetačima i ljubiteljima reke. A izgleda da to nikome ne smeta, pa čak ni čamdžijama, koje su uspele da nekako smeste plovila u tu gužvu.

Međutim, ti šarenoliki čamci ne bi ni mogli da se ljuljuškaju uz našu obalu da nije tog štapolikog rastinja.

Štice su svojevrsna sidra. Nisu to obični štapovi, već prava mala remek-dela, napravljena od vrhunskog drveta, posebne težine, dimenzija i teksture, a znatiželjni ih ovih dana mogu videti kako odmaraju uz naš kej.


Suštinski važan korak ka poboljšanju uslova života građana naseljenih mesta

Gradske institucije na usluzi selima

Na vidiku intenzivnija komunikacija * Najavljeno formiranje novog odeljenja * Jelena Novakov viđena za šeficu?

Kliknite za veci prikaz
Živanović najavio formiranje Odeljenja za selo i ruralni razvoj
Kliknite za veci prikaz

Važan korak ka izjednačavanju uslova života stanovnika naseljenih mesta i grada učinjen je u ponedeljak, 13. avgusta, u Gradskoj upravi, kada je održan prvi u planiranoj seriji sastanaka, koji bi u cilju prevazilaženja različitih problema građana naseljenih mesta doveli do inteziviranja komunikacije nadležnih seoskih i gradskih institucija. Prema nedavno ustanovljenom dogovoru gradskog većnika zaduženog za selo i ruralni razvoj Dejana Živanovića i vodećih ljudi skupština mesnih zajednica, ideja je da na ove sastanke svakog meseca budu pozivani rukovodioci odgovarajućih preduzeća kako bi u direktnom kontaktu bili upoznati sa situacijom u raznim oblastima i da bi u najkraćem mogućem roku davali odgovore i pronalazili rešenja.

Tako se pred većinom predstavnika mesnih zajednica, među kojima je bio i pokrajinski poslanik Petar Andrejić, pored Jelene Novakov, koja je viđena kao buduća šefica Odeljenja za selo i ruralni razvoj u formiranju, našao i direktor Direkcije Andrej Dimitrijević.

Živanović je u prvom obraćanju, sagledavajući stanje infrastrukture i priliv novca u kase naseljenih mesta, istakao da će se zalagati za malo drukčiju raspodelu finansijskih sredstava iz gradskog budžeta.

Prema njegovoj zamisli, koja je otvorena za sugestije, postojala bi dva načina finansiranja: na osnovu postojećih kriterijuma sredstva bi bila prebacivana selima u vidu tekućih transfera, dok bi novac bio deljen i na osnovu projekata.

– Očekujem vašu podršku za pokretanje inicijative da oko 80 miliona dinara, očekivanih od emisije obveznica, uđe u ukupni zbir gradskih para namenjenih za naseljena mesta u 2013, što bi iznelo oko 200 miliona dinara. Pored toga, najavljujem i formiranje Odeljenja za selo i ruralni razvoj i naglašavam da će to biti servis građana sa sela, kao i da će zaposleni u njemu veći deo radnog vremena provoditi u radu na terenu – rekao je većnik predstavnicima mesnih zajednica.

Živanović je izrazio nadu da će šef odeljenja biti Jelena Novakov, psiholog po struci, koja je dosad radila u industriji, obrazovanju, državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, a poseduje i certifikate za strateško i projektno planiranje i upravljanje ljudskim resursima. Ona je ukratko upoznala skup s poslovima kojima bi se bavilo Odeljenje.

– Moj zadatak je bio da osmislim grupe poslova, s osnovnim ciljem da se pruži jednaka podrška svim naseljenim mestima pri izgradnji primarne infrastrukture, bilo da je reč o administrativnim poslovima, pribavljanju raznih neophodnih dokumenata, ili obezbeđivanju podjednake dostupnosti svih naučnih saznanja i promena u održivom razvoju sela, u šta spadaju i poljoprivreda, upravljanje otpadom, kultura, informisanje... Druga oblast vezana je za strateško planiranje, što je veoma važno jer domaći i strani fondovi bez toga teško odobravaju novac za projekte. U ostale grupe poslova spadaju izrada samih projekata, podrška privredno-turističkim manifestacijama, brendiranje novih proizvoda, rad organizacija civilnog društva, edukacije širokog spektra... – rekla je Jelena Novakov.

Ona je dodala da će se s predstavnicima naseljenih mesta konsultovati u vezi sa svim tim, kao i da će ova služba biti u obavezi da im u najbržem roku odgovori na svako postavljeno pitanje.

Å areno stanje

Gradski većnik zadužen za selo i ruralni razvoj je, stupajući na dužnost, od predstavnika mesnih zajednica tražio bilanse kada su u pitanju infrastruktura i priliv novca u poslednje četiri godine. Tako je, recimo, u Glogonju i Dolovu asfaltirano 25 odsto puteva, u Brestovcu 17, Ivanovu 50, Novom Selu 65, Starčevu 90, Kačarevu 95, u Jabuci svih 100 odsto (s tim što su oni izgrađeni još 1977, a široki su svega 3,5 metara), a u Omoljici nedostaje oko osam kilometara asfalta.

Problem s vodovodom je najviše izražen u onim mestima (severnim) u kojima dominiraju azbestne cevi, pa je u Kačarevu rekonstruisana cela mreža, u Glogonju 25 odsto, Novom Selu pet odsto, a u Dolovu ni metar. Kada je kanalizacija u pitanju, projektna dokumentacija je urađena za sva naseljena mesta, a najdalje je otišlo Starčevo. Uz napomenu da građani ni u jednom selu još uvek ne koriste mrežu, osim delimično u Novo Selu.

Nezvanični podaci pokazuju da su poslednje četiri godine u omoljičku kasu iz gradske slilo 126 miliona dinara, u Kačarevo oko 103 miliona (tu ne spada ulaganje u rekonstrukciju vodovodne mreže), u Novo Selo 119 miliona, u Starčevo 232 miliona (veći deo iz pokrajinske kase), u Brestovac 51 milion, Dolovo 86,5, Ivanovo 43, Glogonj 44, dok za Jabuku nije bilo tačnih podataka.

Živanović je konstatovao da samo tri naseljena mesta imaju urađene planove detaljne regulacije, kao i da je problem to što ni institucije ni pojedinci nemaju prave uslove da se upoznaju s planovima pre usvajanja, pa je predložio da ih službe Direkcije izrađuju u saradnji s mesnim zajednicama. Direktor direkcije Andrej Dimitrijević je naveo kako je bitno da on, kao rukovodilac javnog preduzeća, u saradnji s predstavnicima mesnih zajednica, dobije što precizniju informaciju o stvarnim potrebama građana naseljenih mesta i dodao: – Bez planske dokumantacije nema ni realizacije, a do prioriteta moramo doći zajedničkim snagama. Projekti poput zamene azbestnih cevi jesu urgentni, ali bih voleo da uspostavimo praksu da kroz razgovor dolazimo do zaključaka.

Dimitrijević je spomenuo kako će svakog petka od 24. avgusta razgovarati s građanima, ali i naglasio da to ne važi i za predstavnike mesnih zajednica, s kojima će se, za početak, sastajati narednih radnih dana, u terminima od 13 do 14 sati.

U daljem toku sastanka otvorene su mnoge teme koje tište seoske sredine, od neopremljenih privrednih zona, preko divljih deponija, do pasa lutalica.

Problema je mnogo, a prva aktivnost budućeg odeljenja biće obilazak svih naseljenih mesta i sagledavanje stanja projekto-tehničke dokumentacije i komunalnih preduzeća.

J. Filipović