Pancevac Online

Broj 4453 · 10.05.2012.

Završna

I to je Pančevo

Opasana parkom i kapijom

Kliknite za veci prikaz

Za razliku od današnjeg izgleda, upravna zgrada Opšte bolnice ranije je bila opasana drvoredima i ogradom s dvokrilnom kapijom. Izgrađena je četrdesetih godina 19. veka. Kako se navodi u knjizi „Pančevo na starim razglednicama 1898–1941” Milane Veinović, u kompleksu bolnice nalazilo se Sirotinjsko zdanje, a bolnica je između dva svetska rata nosila naziv Varoška građanska bolnica.Bolnički kompleks

Kliknite za veci prikaz

Do sedamdesetih godina su podignute zgrade Dečjeg odeljenja, Hirurškog bloka i Infektivnog odeljenja. Usledila je izgradnja današnje Medicine rada, a bilo je dogovoreno da prizemlje i prvi sprat tog zdanja budu u vlasništvu Zavoda za javno zdravlje.

Rekonstrukcija objekata stare bolnice počela je sredinom devedesetih. Plato je uređen početkom 21. veka, kada je postavljen i spomenik Stevanu Šupljikcu, rad Olje Ivanjicki.Aktuelni prioriteti

Kliknite za veci prikaz

Dok su Dom zdravlja i Opšta bolnica bili pod ingerencijom Grada Pančeva, ovo zdanje je služilo kao upravna zgrada Zdravstvenog centra „Južni Banat”. U njoj se sada nalaze rukovodstvo i administracija bolničkog kompleksa. Jedan od prioriteta aktuelne uprave svakako bi morala da bude rekonstrukcija bolničkog Internog odeljenja, koje je u katastrofalnom stanju. Pored toga, ova ustanova se suočava i s nestašicom pojedinih lekova, zastarelim aparatima, manjkom kadra, dugovima i dugačkim listama čekanja.

Tekst: D. Mladenović * Foto: arhiva i B. Petrov