Pancevac Online

Broj 4396 · 08.04.2011.

Naslovna

Uhvaćen dah, sačuvati duh!

Kliknite za veci prikaz

Sunčan dan i nasmejani trudbenici u industrijskom gigantu „Petrohemiji”.

Dizalice, cevi, prekovremeni sati, smeši se i nagrada na platu.

Hvatanje daha. Pauza...

Junacima ove fotografije dobrodošao je mali predah pred najavljenu a neaminovanu selidbu njihove firme u okrilje ruske Naftne industrije Srbije.

Duhovi su se prilično uznemirili zbog toga, ali radnici se trude da izgledaju kao da ih sve to previše ne dira, jer ih ionako niko ništa neće pitati.

Dobro veče! Slagalica se igraju države Rusija i Srbija. Odgovori su tu, samo što nisu...


„Petrohemija” na raskršću

Stigla (ne)pristojna ponuda

Konverzijom duga, NIS i „Srbijagas” dobili bi 60 odsto fabrike * Naftna kompanija traži mesto generalnog direktora, otpis dugova smanjenje cena energenata... * Ministarstvo ekonomije: može, ali samo uz investiranje u pogone

Izjava Dušana Bajatovića, direktora „Srbijagasa”, kojom je sugerisano da bi ta kompanija zajedno s NIS-om mogla preuzeti „HIP – Petrohemiju”, nije napamet plasirana u javnost, već je posledica ozbiljne namere.

Iz Bajatovićeve firme i dalje ne odgovaraju na pitanja koja im je „Pančevac” uputio u vezi s tim, a iz Naftne industrije Srbije na ovu temu šturo nam je saopšteno kako njihovi planovi „zavise od stanja na evropskom petrohemijskom tržištu, koje se sad pokriva iz masovne proizvodnje na Bliskom istoku”. Uz to dodaju da će do septembra „obaviti temeljnu analizu situacije i doneti odluku”.

Generalni direktor petrohemičara Saša Pavlov bio je mnogo rečitiji. Potvrdio je da razgovori između predstavnika Ministarstva ekonomije, Agencije za privatizaciju i Naftne industrije Srbije o ovom pitanju, kao i drugim povezanim temama, traju već duže, ali bez ozbiljnog približavanja stavova.

– Na zahtev NIS-a poslednjih nedelja se vode pregovori o pretvaranju duga „Petrohemije” u kapital i preuzimanju upravljanja nad njom, povećanju cene sirovog benzina, otpisu potraživanja svih državnih poverilaca (osim „Srbijagasa”), beneficiranoj ceni prirodnog gasa i struje, oslobađanju od poreza na dobit i smanjenju socijalnih obaveza „Petrohemije” – navodi Pavlov.

Uslovi preuzimanja

Poznato je da naš jedini proizvođač plastičnih masa duguje za sirovinu i gas nešto manje od 140 miliona evra NIS-u i „Srbijagasu”, a Pavlov dodaje kako bi pretvaranje tih obaveza u akcije, uz već postojeći vlasnički udeo, ovim energetskim kompanijama omogućilo da preuzmu 60 odsto „Petrohemije”.

Ako se u obzir uzmu gorenavedeni poslovni predlozi naftne industrije, slobodno se može protumačiti da bi dve firme u vlasništvu vlada Rusije i Srbije želele da preuzmu treću, takođe državnu, uz eliminisanje velikog dela troškova koji sada opterećuju njeno poslovanje, uključujući i eventualne obaveze po socijalnom programu u slučaju novih otpuštanja radnika.

Pored toga, predstavnici NIS-a istakli su i zahtev da uz povećanje vlasničkog udela dobiju mesta generalnog i komercijalnog direktora „Petrohemije”. Pavlov kaže da je stav menadžmenta preduzeća koje vodi da, „nezavisno od trenutnih kadrovskih rešenja i aktuelne političke raspodele, pravo rukovođenja firmom pripada Republici Srbiji kao većinskom vlasniku”.

Investicije, pa upravljanje

Naftnoj industriji Srbije Ministarstvo ekonomije je predložilo prepuštanje upravljanja nad „Petrohemijom”, ali s tim da, shodno procentu vlasništva, uloži novac u neophodnu modernizaciju postrojenja i obezbedi kontinuirano snabdevanje proizvodnje sirovinom po ekonomski prihvatljivim cenama – Odgovor NIS-a bio je da u ovom trenutku ne nalazi svoj interes u tome – kaže čelni čovek petrohemičara.

Pavlov je izneo i podatke da su predstavnici NIS-a na tim sastancima ponudili dodatnih 6.000 tona sirovog benzina mesečno, ali po cenama višim od sadašnjih, što nije u duhu Sporazuma koji je potpisan ranije s Ministarstvom ekonomije, u kome je fiksirana formula cene benzina u narednih deset godina.

Uz to je direktor „Petrohemije” izneo ocenu da je trenutno najvećih generator gubitaka kompanije visoka potrošnja prirodnog gasa, praćena mnogo većom cenom od one koju plaćaju potrošači iste kategorije u okruženju i državama Evropske unije, što preduzeće koje vodi košta 17 miliona evra godišnje.

Država protiv države

– Takvo stanje je neodrživo i mi insistiramo da „Srbijagas”, kao državna kompanija, i Vlada Srbije, kao osnivač tog javnog preduzeća, razumeju i podrže opstanak „Petrohemije”, vodeće srpske kompanije u hemijskoj industriji, tako što će omogućiti cenu gasa koju plaćaju veliki industrijski potrošači iz neposrednog okruženja, čime bi „Petrohemija” došla u situaciju da redovno izmiruje svoje obaveze – izjavio je Pavlov.

On je podvukao kako sve ove činjenice neće uticati na investicioni ciklus pokrenut u fabrici od kog se očekuju modernizacija postrojenja, jeftinija i efikasnija proizvodnja i bolja ekološka zaštita. Takođe, smatra i da je pravo mesto za donošenje svih strateških odluka o sudbini preduzeća i dalje Vlada Republike Srbije.

D. Vukašinović