Pancevac Online

Broj 4405 · 10.06.2011.

Naslovna

Nacionalna ekološka kampanja „Očistimo Srbiju”

Veliko spremanje Pančeva

Kliknite za veci prikaz

Strana Fotoreportaža
Sednica Gradskog veća

Stižu kontejneri iz Republike

Gradsko veće Pančeva na sednici održanoj u utorak, 7. juna, dalo je saglasnost na statute domova kulture u Kačarevu, Omoljici, Jabuci, Ivanovu, Starčevu i Glogonju. Skupština grada je u martu donela osnivačke akte ovih ustanova, a pomenutim odlukama Veća zaokružuje se usklađivanje tih dokumenata s različitim zakonskim propisima. Novine u njima biće i zvanični pečat jabučkog Doma kulture na srpskom i makedonskom jeziku, a ivanovačkog i na mađarskom i bugarskom jeziku.

Na istoj sednici većnici su doneli odluku kojom je Agencija za javne nabavke Pančeva zadužena da započne postupak nabavke 86 kontejnera po ugovoru o sufinansiranju projekta prevencije nastanka divljih deponija na teritoriji grada. Taj akt potpisali su republički Fond za zaštitu životne sredine i Grad Pančevo, a predviđa da lokalna samouprava iz budžeta Srbije dobije 2,5 miliona dinara za tu svrhu. JKP „Higijena” je dostavila specifikaciju kontejnera koji će biti postavljeni u određenim delovima grada gde nastaju divlje deponije.

Članovi Gradskog veća doneli su i zaključak kojim je Predškolskoj ustanovi „Dečja radost” poveren posao izgradnje zaštitne ograde oko dvorišta vrtića „Leptirić” u Pančevu.

D. V.


Sednica pančevačke skupštine u najavi

O radu gradskih preduzeća i trošenju prošlogodišnjeg budžeta

Predložen manji rast poreza na imovinu od dozvoljenog * Besplatan prevoz za trudnice i porodilje

Na sednici koja će biti održana u petak, 10. juna, odbornici lokalnog parlamenta razmatraće četrdesetak tačaka dnevnog reda, od kojih se najveći broj odnosi na izveštaje o radu javnih i javnih komunalnih preduzeća. Predstavnici građana u Skupštini pozabaviće se i nekim finansijskim pitanjima bitnim za funkcionisanje Pančeva, kao i izmenama saobraćajnih propisa.

Izveštaje o radu i poslovanju u 2010. podneće Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva, „Mladost”, Gradska stambena agencija, ATP, „Zelenilo”, „Higijena”, „Vodovod i kanalizacija”, „Grejanje” i RTV Pančevo. Raporte odbornicima o radu u prošloj godini, ali i planove za ovu godinu, izneće Centar za socijalni rad „Solidarnost” i Regionalni centar za talente „Mihajlo Pupin”.

Predmet rasprave na ovoj skupštinskoj sednici biće završni račun budžeta za 2010, na čemu su tokom prethodnih sesija naročito insistirali odbornici Srpske radikalne stranke.

Odbornici će biti u prilici da razmotre i predlog kojim se trudnicama i porodiljama s decom do godinu dana daje pravo na besplatan prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju.

Zbog usklađivanja sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju Skupština Pančeva će odlučivati o izmenama triju odluka iz te oblasti koje uvode drugačije standarde i obaveze u vanlinijskom i taksi prevozu.

Na dnevnom redu će se naći i izmena odluke o porezu na imovinu.

Njome gradska vlast nastoji da umanji efekat republičkih poreskih propisa, pošto je predložila da povećanja ove vrste finansijskog opterećenja vlasnika stanova bude 42 odsto umesto maksimalno mogućih 60 procenata. Praktično, to znači da će godišnji porez na prosečan stan od 60 kvadratnih metara iznositi blizu 2.500 dinara, a ne 5.000, koliko zakon omogućava.

Detaljan izveštaj sa Skupštine biće objavljen u narednom broju „Pančevca”.

D. V.