Pancevac Online

Broj 4437 · 19.01.2012.

Ekologija

Program Fonda za zaštitu životne sredine

Nema kapitalnih projekata

Delja: „Najveći deo novca odlazi na projekte koji suštinski nisu tipično ekološki” * Proširenje kapaciteta azila za životinje

Kliknite za veci prikaz

Otkad su uvedene eko-takse (zlatna koka pančevačke lokalne samouprave), budžet grada je puniji za nekoliko miliona evra. Pojedini odbornici i građani zamerali su odgovornim službama u gradu da se ekološki novac troši nenamenski, jer je jedne godine dobar deo tog kolača završio u nadvožnjaku.

Čak je postojala inicijativa da se taj novac prosledi fabrikama u južnoj industrijskoj zoni kako bi one rešile probleme u svojim postrojenjima, a zagađenje koje dolazi u grad bilo svedeno na razuman nivo.

Nadležni u gradskoj kući godinama ponavljaju da se ovaj kapital usmerava u realizaciju aktivnosti predviđenih lokalnim akcionim planom (LEAP), usvojenim u maju 2004. godine, kao i za druge „prioritete”. Misli se pre svega na programe i projekte javnih komunalnih preduzeće, JP Direkcije za izgradnju i uređenje Pančeva i prioritetne aktivnosti u seoskim mesnim zajednicama. Po svemu sudeći, ovo načelo je primenjeno i u raspodeli ekonovca u ovoj godini.

I dalje isto

Statistika kaže da je 2011. godine ekološka taksa činila jednu petinu novca koji se sliva u gradski budžet i da je bila najstabilniji izvor svežeg kapitala. Procenjuje se da će ovako biti i u 2012. godini, pa je od planiranih 505 miliona dinara ekološkog novca, za realizaciju dela programa Fonda za zaštitu životne sredine izdvojeno svega 28,6 miliona dinara.

Drugi, daleko veći deo otići će kao subvencija javnim preduzećima na teritoriji grada Pančeva. Tako će „Higijena” dobiti 48 miliona, „Grejanje” 53 miliona, „Zelenilo” 92 miliona, a sela mogu da računaju na 65 miliona dinara.

Vladimir Delja, gradski većnik zadužen za ekološka pitanja, napominje da je svestan da je najveći deo novca iz Fonda za zaštitu životne sredine – preko 90 procenata – namenjen za projekte koji suštinski nisu tipično ekološki.

– Za potrebe „Zelenila”, to jest za održavanje i proširenje Narodne bašte, a reč je o potezu popularno zvanom Barutana, izdvojena je pozamašna suma. Ti poslovi se mogu okarakterisati kao doprinos održivom razvoju. Naravno, pokrivanje gradske pijace ne može se dovesti u vezu s ekologijom, ali sa stanovišta urbanista i građana, ova investicija je potpuno opravdana. Subvencija za kredit „Grejanja” je ekološka utoliko što plaćamo gas, a ne mazut kao osnovni energent, što doprinosi da kvalitet vazduha nad gradom bude bar malo bolji nego u godinama kada su Pančevce grejale kotlarnice na mazut. Što se tiče „Higijene”, subvencija se odnosi na čišćenje javnih površina – rekao je Delja.

Ozelenjavanje gradskog jezgra

Kada je reč o čisto ekološkim projektima, u 2012. godini će se nastaviti održavanje i modernizacija gradskog monitoring sistema. Izdvojen je novac za praćenje kvaliteta podzemnih i površinskih voda, kao i za ispitivanje nivoa buke u gradskoj sredini. Novina je da će se u Pančevu i okolino pratiti nivo i kretanje polena, jer su stručnjaci uočili da je porastao broj sugrađana na čije zdravlje ovi alargeni negativno utiču. Grad se priključio regionalnom projektu borbe protiv ambrozije i za potrebe suzbijanja tog opasnog korova izdvojen je 1,1 milion dinara.

– Grad Pančevo već godinama angažuje stručne kuće za ove poslove. Nastavićemo tu praksu i u 2012. godini, jer je važno da tačno znamo u kakvom životnom prostoru živimo. Ujedno, te analize nam daju jasnu sliku o problemima, pa možemo da pravovremeno reagujemo i korigujemo neke stvari. Nastavljamo održavanje pančevačkih prirodnih dobara. Proširićemo parkove, posadićemo još drveća. Planiramo da ugradimo sisteme za TNG u autobuse ATP-a. Ideja je da se, umesto dizela, kao pogonsko gorivo koristi gas. Ove godine će nekoliko autobusa biti modifikovano, a planirano je da za četiri godine čitav sistem bude implementiran u sva vozila za prevoz putnika ATP-a – naveo je Delja.

Kraj stočnom groblju

Problem stočnog groblja je konačno rešen. Nedavno su stigli rezultati analize tla i podzemnih voda. Prema navodima italijanskih stručnjaka koji su obavili ispitivanja, zona u kojoj se nalaze Služba sanitacije i azil JKP-a „Higijena” za napuštene životinje nije ugrožena.

Tlo i voda jesu zagađeni, što je bilo i očekivano, jer je reč o potezu gde su sahranjivane životinje i njihovi ostaci, ali ne toliko da je neophodno intervenisati. Nema negativnog uticaja na okolna privatna zemljišta. Stručnjaci su preporučili da se teren prekrije glinom. Početkom proleća na toj lokaciji treba da bude postavljena oprema za reciklažu papira, kartona i PET ambalaže. Kasnije će se kapacitet proširiti. Planiramo da kupimo veću hladnjaču za odlaganje animalnog otpada i ona će biti na tom mestu dok se ne reši sudbina nove deponije. S druge strane, biće prošireni kapaciteti azila – rekao je Vladimir Delja.


Izveštaj monitoring sistema

Bez većeg zagađenja

Kliknite za veci prikaz

Nedeljni izveštaj sistema Grada Pančeva za kontinualno praćenje aerozagađenja od 11. do 17. januara po mernim mestima.

Cara Dušana

Na ovom mernom mestu nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti (GV) prizemnog ozona i sumpor-dioksida.

Srednje dnevne koncentracije benzena kretale su se od 3,6 do 6,7 mikrograma po kubnom metru. Maksimalna jednočasovna vrednost te kancerogene materije registrovana je 12. januara između 21 i 22 sata, a bila je 16,2 mikrograma po kubnom metru.

Analizator benzena, toluena i ksilena, donacija NIS-a Novi Sad a. d., instaliran je na mernom mestu u Ulici cara Dušana krajem januara. Na sajtu Grada Pančeva trenutno nema prikaza jednočasovnih koncentracija iz tehničkih razloga, ali se rezultati mogu videti u holu Gradske uprave u sklopu prikaza ostalih parametara sistema za kontinualno praćenje kvaliteta vazduha u Pančevu. Ovi podaci se mogu dobiti u Centru za obaveštavanje i u nadležnom sekretarijatu.

Vatrogasni dom

Prošle nedelje srednje dnevne koncentracije benzena bile su u granicama od 1,5 do 9,8 mikrograma po kubnom metru. Maksimalna jednočasovna koncentracija, 32,8 mikrograma po kubnom metru, izmerena je 12. januara između 21 i 22 sata.

Srednje dnevne koncentracije vodonik-sulfida kretale su se u granicama od 0,9 do 2,2 mikrograma po kubnom metru. Maksimalna jednočasovna vrednost te opasne materije registrovana je 12. januara između 21 i 22 sata, a iznosila je 6,3 mikrograma po kubnom metru.

Na ovom mernom mestu protekle nedelje nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti sumpor-dioksida, amonijaka i toluena.

Vojlovica

Srednje dnevne koncentracije benzena kretale su se od 1,1 do 5,8 mikrograma po kubnom metru. Maksimalna jednočasovna vrednost te opasne materije registrovana je 13. januara između 8 i 9 sati, a iznosila je 19,1 mikrogram po kubnom metru.

Na ovom mernom mestu nisu registrovana prekoračenja 24-časovnih graničnih vrednosti (koncentracija preko 50 mikrograma po kubnom metru) praškastih materija. Maksimalna jednočasovna vrednost PM-10, od 98,3 mikrograma, registrovana je 16. januara između 10 i 20 sati.

Na ovom mernom mestu nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti sumpor-dioksida i toluena.

Starčevo

Zbog tehničkih problema rezultati sa ove merne stanice nisu bili dostupni Sekretarijatu za zaštitu životne sredine.

Od 11. do 13. januara obavljen je redovan servis pančevačkog monitoringa.

Stranu pripremio Zoran Stanižan


Naši sugrađani pomogli Vasilisi

Uspela novogodišnja ekološka akcija

Kliknite za veci prikaz

Humanitarna nagradna igra koju su 5. decembra pokrenuli „Aviv park” i „BiS IT reciklažni centar”, pod nazivom „Staro donesi, NOVOgodišnje odnesi”, prema rečima organizatora, potpuno je uspela. Više od sto Pančevaca dobilo je novogodišnje poklone, a za našu devetogodišnju sugrađanku Vasilisu Milekić, koja je pre dve godine nesrećnim slučajem zadobila opekotine po celom telu, obezbeđen je deo novca neophodnog za lečenje.

U kontejner za pravilno odlaganje elektronskog i električnog otpada, koji je bio postavljen na parkingu „Aviv parka”, naši sugrađani su mesec dana ubacivali rashodovane frižidere, klima-uređaje, šporete, veš-mašine, televizore, radio-aparate, monitore, tastature, miševe, skenere, faks-mašine, tostere, miksere, bušilice, konzole, kablove, tranzistore, stabilizatore, fluorescentne cevi, sijalice...

Po okončanju akcije radnici reciklažnog centra izmerili su 1,5 tona električnog i elektronskog otpada. Sugrađani su dobijali nagradne kupone za „ekološki trud”, a oni najsrećniji su novogodišnje praznike dočekali s darovima sponzora ove humanitarne i ekološke akcije („Dis”, „Deichmann”, „Takko”, „Fox”, „Tref sport”, „Peacocks”, „Đak sport”, „Laguna”, „Uradi sam”, JYSK, „Oskar” i „Golden beauty”). „BiS IT reciklažni centar” je na kraju akcije otkupio sav otpad, a 30.000 dinara je uplaćeno na račun za lečenje male Vasilise.