Pancevac Online

Broj 4437 · 19.01.2012.

Matične knjige

Rođeni

Dobili blizance – ćerke

6. januara: Draganu i Mariju –Jelena i Predrag Ivančević

Dobili ćerku

2. januara: Anju – Jelena i Goran Ilić, Anu – Sabrina Spasovski i Vladimir Ivanovski; 4. januara: Janu – Marijana i Bojan Radojković, Mariju – Jasmina Jovanović i Goran Đemaj; 5. januara: Jelenu – Nada i Vladimir Spirovski, Katarinu – Zorka Novaković i Milan Novakov; 6. januara: Dunju – Kristina i Ivica Pandurov, Anđelku – Ružica i Predrag Zdravković, Natašu – Viktorija i Vladimir Milutinov, Miu – Đurđica i Nedeljko Vasić; 8. januara: Mariju – Đurđa i Bogdan Jakšić, Danicu – Dijana i Željko Njagul; 10. januara: Nikolinu – Jelena i Tihomir Despotovski.

Dobili sina

1. januara: Trajana – Dojna Pau i Nikola Čikoš; 2. januara: Mihala – Renata i Jaroslav Marek; 3. januara: Lazara – Milka Gajić Šuica i Predrag Šuica; Aleksandra – Marija i Sava Stokić; 5. januara: Andreja – Valentina Kolundžić i Nebojša Grozdanić; 6. januara: Tadiju – Maja i Darko Novakov, Petra – Jovana Stojkovski i Slobodan Kocić; 9. januara: Stefana – Ivana i Alen Jankov, Jovana – Tatjana i Vojislav Pantić; 10. januara: Bogdana – Aleksandra i Nenad Stošić, Luku – Sanja i Dejan Čkonjović; 13. januara: Strahinju – Anđela Jovičić.

Venčani

11. januara: Aleksandra Jovanović Lazić i Nenad Nikolić; 12. januara: Milka Stefanović i Miodrag Perović, Mirjana Ignjatović i Miroslav Nović; 15. januara: Dragana Đurišić i Robert Drenković; 17. januara: Irina Filatkina i Masson Picard

Umrli

9. januara: Jovan Rodić – 1942; 10. januara: Katica Šain – 1932, Milka Arsovska – 1941, Viorika Popov – 1935; 11. januara: Ljubinka Tomić – 1930, Branislava Despotović – 1925, Radmila Jovanović – 1950, Zoran Zagoričnik – 1961, Ilona Koložvari – 1929: 12. januara: Paraskeva Petrović – 1927, Jovan Koraica – 1929, Ruža Rašić – 1925, Stevan Joksimović – 1932; 13. januara: Sava Kračun – 1917, Milka Tkalac – 1937, Mira Novački – 1955, Milivoj Veljin – 1930, Tereza Stefančić – 1938; 14. januara: Vojislav Jovčić – 1934, Rajko Banjac – 1940, Mirjana Manojlov – 1933, Sofija Turike – 1941, Zorka Klipa – 1923; 15. januara: Vidoje Pavlovski – 1935, Vlastimir Mladenović – 1928, Boško Prelić – 1953; 16. januara: Mićo Stanimirović – 1920, Blagoje Bokšan – 1955; 17. januara: Pelagija Jasnić – 1927.