Pancevac Online

Broj 4398 · 22.04.2011.

Naslovna

S tridesete sednice gradskog Parlamenta

O rebalansu i kadrovskim promenama maratonski

Pančevačka kasa uvećana za blizu 58 miliona dinara namenjenih investicijama * Vesna Paraušić direktorka „Higijene”, Zora Kolarski zamenica predsednika Skupštine * UO „Dečje radosti” treba da preispita rad direktorke ustanove

Kliknite za veci prikaz

U najkraćem, rezultati poslednje, maratonske sednice Skupštine Pančeva održane u petak, 15. aprila, su: uvećanje budžeta za 58 miliona dinara, izbor nove direktorke „Higijene” i zamenice predsednika Skupštine, izbor gradskog ombudsmana, najava jedne ozbiljnije investicije u poljoprivredu, a započet je institucionalni rasplet spora oko poslovanja „Dečje radosti”.

Gotovo sve nabrojane odluke bile su povod oštrih, verbalnih duela predstavnika vlasti i opozicije, a jedine tačke na kojima je pokazano nedvosmisleno saglasje svih partija bile su izmena plana generalne regulacije južne industrijske zone i izbor Slavice Tomović za zaštitnika prava građana Pančeva.

Dobrovoljno ili ne?

Pošto je odbornicima saopšteno da je Branka Vasić 8. aprila podnela ostavku na mesto druge ličnosti Skupštine grada, tajnim glasanjem je na to mesto izabrana odbornica DS-a Zora Kolarski, inženjer organizacionih nauka.

U obrazloženju ostavke Branke Vasić stoji da je podneta iz ličnih razloga, ali je nešto više svetla na to bacilo saopštenje Demokratske stranke koje je za govornicom pročitao šef odborničke grupe demokrata Petar Andrejić.

– Ugled naših članova i osoba koje obavljaju javne funkcije u ime Gradskog odbora i poverenje koje imamo među našim sugrađanima, ne smeju biti ugroženi odstupanjem i neodgovornim ponašanjem pojedinaca među nama. U tom kontekstu treba posmatrati ostavku na funkciju zamenice predsednika Skupštine grada Pančeva. DS ne dopušta da se na taj način ruši ugled stranke i gubi poverenje građana – saopštio je Andrejić stav najveće vladajuće stranke.

Sadržaj saopštenja ukazuje da ostavka baš i nije bila dobrovoljno podneta, a upućenijim posmatračima je jasno da je glavni razlog što je do toga došlo nepotizam. Naime, stranka je zamerila bivšoj zamenici predsednika lokalnog parlamenta to što je zaposlila sve troje svoje dece u gradskim preduzećima i ustanovama, čime je dala loš primer u javnosti.

Komunalne investicije

Rebalans lokalnog budžeta kao tema koja se najdirektnije tiče života grada i građana privukla je i odgovarajuću pažnju njihovih predstavnika u Skupštini.

Većnik Zoran Jovanović rekao je da će blizu 58 miliona dinara, za koliko je budžet uvećan iz različitih izvora, u najvećoj meri biti utrošeno na izgradnju vodovoda prema Kačarevu, remont osam polovnih autobusa dobijenih iz Francuske, izradu geografskog informacionog sistema i različite kulturne i sportske programe i projekte koji će biti finansirani iz sredstava NIS-a.

Kliknite za veci prikaz

– Magistralni vodovod Pančevo–Skrobara–Kačarevo finansiramo zajedničkim sredstvima Grada, republičke Vlade i Fonda za razvoj Srbije. Nova vodovodna mreža u Kačarevu je već završena ili je pri kraju, pa je nužno da u budžetu obezbedimo osam miliona dinara, kako bismo mogli da do kraja godine povežemo Kačarevo s gradskim vodovodom i obezbedimo tim ljudima kvalitetnu vodu – rekao je Jovanović obrazlažući tu stavku rebalansa.

Planom rebalansa prošlogodišnjih 40 miliona i ovogodišnjih 100 miliona dinara namenjenih nabavci novih autobusa za gradskog prevoznika prebačeno je s računa ATP-a gradskoj Agenciji za javne nabavke, da bi, prema Jovanovićevom objašnjenju, bilo sprečena nova namerna obaranja tendera koja su organizovana u samom ATP-u.

Braća rusi!

Petar Jojić, šef odborničke grupe radikala, oduševljeno je pozvao kolege da glasaju za izmenu plana regulacije južne zone koja omogućava nesmetani nastavak izgradnje novih pogona u pančevačkoj Rafineriji nafte.

– Odbornici SRS-a glasaće za ovu odluku, jer se radi o ruskoj firmi, koja je vlasnik NIS-a i garant za ta ulaganja. Podržavamo i zato jer treba da im se obezbedi proširenje fabrike i nastavak investicija. Pozivam sve odbornike da glasaju – radi se o braći Rusima – uzviknuo je on sa govornice.

Odbornik Narandžastog bloka Aleksandar Farkaš iskoristio je debatu o prihodima i rashodima gradske kase da bi ponovio stav Ujedinjenih regiona Srbije kako bi trebalo obezbediti ravnomerniji razvoj svih sredina na teritoriji Pančeva i udvostručiti novac prikupljen u lokalnim samoupravama koji im se vraća iz republičkog budžeta.

– Treba reći „dosta” partijskim centralama i zahtevati da 80 odsto pančevačkih poreskih obveznika ostane ovde. Na taj način bismo imali 656 miliona više u budžetu nego sada, a to nije politika, već interes grada. Sada teško mogu proći zalaganja za ravnomerniji razvoj sela i grada, ali očekujem da će sve to biti drugačije kada mi i LDP budemo formirali vlast – rekao je Farkaš, na iznenađenje odbornika liberalnih demokrata.

Odgovorili su mu gradonačelnica i njen pomoćnik Filip Mitrović prebacujući mu da je Nacionalna služba za zapošljavanje, čiju filijalu u Pančevu Farkaš odnedavno vodi, primer centralizma.

– Ove godine nam je poslat ugovor za Akcioni plan zapošljavanja oko koga nema pregovora, pa sam prinuđen da se do besvesti dopisujem sa saradnicima direktora Nacionalne službe. Pomučićemo se još malo, ali ćemo dobiti ono što građanima treba – rekao je Mitrović.

Odložena rekonstrukcija Veća

Poptuno drugačiji tonovi sa skupštinske govornice čuli su se prilikom odlučivanja o izmeni generalnog plana regulacije južne industrijske zone. Jednoglasno je prihvaćen predlog da Skupština da saglasnost na njegovu izmenu zbog potreba modernizacije Rafinerije nafte Pančevo, a da tek kasnije odgovarajuće gradske službe urade studiju o uticaju na životnu sredinu novih postrojenja, kako najveća investicija u Srbiji ne bi čekala tu proceduru.

Na predlog vladajuće većine za zaštitnika građana Pančeva izabrana je Slavica Tomović, pravnica koja u lokalnoj administraciji radi od 1987, a poslednjih godina je mnogim Pančevcima poznata i kao osoba zadužena za pružanje besplatne pravne pomoći.

Gradsko veće nije rekonstruisano jer je odluka na osnovu koje je trebalo da resori za privredu i investicije budu spojeni, a potom uveden jedan nov čije bi se nadležnosti ticale oblasti rada i zapošljavanja, skinuta s dnevnog reda bez obrazloženja. Ipak, odbornik Patić je iskoristio priliku da primeti kako je namera rekonstrukcije jasan signal da je „gradska vlast dezorijentisana”, pošto još uvek niko u njoj ne zna ko bi dužio novi resor.

Časno i pošteno

Prilikom izbora direktorke „Higijene” koplja su ukrstili šefovi odborničkih grupa LDP-a i DS-a Predrag Patić i Petar Andrejić. Patić je tvrdio da je po sredi još jedan obračun u redovima demokrata.

– Danas se ljudi u DS-u vrednuju prema rezultatima, a oni koji ne zadovolje kriterijume moraju biti pomereni s rukovodećih mesta. Obaveza naših članova je da rade odgovorno i pošteno kako bi zadržali svoje mesto, a ne kao u vaše vreme – rekao je Andrejić.

Na to mu je Patić odgovorio da onda DS ima ozbiljan problem s ljudima, jer često pomera kadrove koje je prethodno postavio kao časne i poštene.

Bio je to samo uvod u najžešću raspravu koja je usledila, a ticala se predloga zaključka Skupštine upućenog Upravnom odboru „Dečje radosti” da preispita poslovanje direktorke te ustanove.

Martin Bajza, sekretar Sekretarijata za javne službe, naveo je da je na osnovu nalaza prosvetne inspekcije i finansijske dokumentacije kojom raspolaže taj deo Gradske uprave, zaključeno da je tokom prošle godine u „Dečjoj radosti” bilo zaposleno više ljudi nego što je planom rada dozvoljeno i to bez dozvole osnivača. Naveo je da je utrošeno više od osam miliona dinara od uplata roditelja na uvećanje plata zaposlenih, što je okarakterisao kao nenamensko trošenje sredstava.

On je rekao da je Sekretarijat upozoravao rukovodstvo dečje ustanove da taj novac može biti usmeren na popravljanje kvaliteta ishrane dece u vrtićima, ali da su se čelni ljudi „Dečje radosti” oglušili o ta upozorenja.

Direktorka Slava Jovanov Timarac opovrgla je ove tvrdnje i rekla je da je ustanova poslovala u skladu sa zakonima, te da nije bilo prekomernog zapošljavanja kao što je izneo Bajza.

Ona je istakla da je najveći deo novca iz uplata roditelja korišćen za investiciono održavanje zgrada vrtića i nabavku didaktičkih sredstava.

– O kršenju propisa ćemo razgovarati kada sve kontrole poslovanja budu završene. Nevolja je što o tome govorimo kada su inspektori još u nadzoru – rekla je direktorka.

Patić je pozvao da se odustane od donošenja bilo kakvih odluka, već da se to odloži za kasnije kada budu gotovi zapisnici inspekcija i završeni žalbeni postupci. On je ocenio kako je poslednjih dana bilo pritisaka na članove Upravnog odbora ustanove da donesu odluku prema željama vlasti.

Gradonačelnica Vesna Martinović odgovorila je da Skupština ne utvrđuje ničiju odgovornost niti nalaže određene mere, već donosi preporuku Upravnom odboru da se bavi određenom temom, bez sugerisanja kakav treba da bude rezultat.

Skupština je potvrdila izbor Vesne Paraušić, pravnice zaposlene u Direkciji za izgradnju i uređenje Pančeva, za direktorku JKP-a „Higijena”.

Najava 200 radnih mesta

Tokom tačke dnevnog reda koja se odnosila na plan davanja državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup najavljena je mogućnost investicije u plasteničku proizvodnju na površini od oko 70 hektara, koja bi u prvoj godini donela 300 miliona dinara u budžet, uz zapošljavanje 200 ljudi.

Većnik Zoran Jovanović rekao je da će ostatak od oko 13.000 hektara zemlje biti davan u rentu na pet godina, ali uz ponude koje će biti dostavljane u zatvorenim kovertama, kako bi bila izbegnuta dosadašnja praksa da se učesnici licitacija dogovore o ceni, a da u gradsku kasu zbog toga stigne mršav prihod.

Usvojen je plan rada RTV Pančeva, uz primedbe opozicije da se od honorarnih saradnika i zaposlenih u toj medijskoj kući očekuje da rade u lošim uslovima i s tromesečnim kašnjenjem honorara. Većnica Nada Berkuljan replicirala je rekavši da će para za honorare biti i da se radi analiza potrebnog broja radnika u radiju i na televiziji.

D. Vukašinović