Pancevac Online

Broj 4360 · 30.07.2010.

Naslovna

Uzrok požara još uvek nepoznat

Kliknite za veci prikazOpširnije na stranici Aktuelno


Grad dao zeleno svetlo za izgradnju asfaltne baze

„Štrabag” dočekao Godoa

Ekološki sekretarijat izdao rešenje po nalogu pokrajinskih organa! * Da li je ugrožen postupak davanja saglasnosti? * Uplitanje politike u struku

Kliknite za veci prikaz

Olivera Subotić, sekretar gradskog Sekretarijata za zaštitu životne sredine, urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, 19. jula donela je rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za investiciju „Štrabaga” vrednu 2,3 miliona evra, a reč je o izgradnji najsavremenije asfaltne baze, u području južne industrijske zone. Stavljanjem njenog potpisa završen je administrativni deo ovog višegodišnjeg pančevačkog ekološkog trilera.

Sada je uglednoj austrijskoj firmi otvoren put da u narednom periodu pribavi dokumentaciju neophodnu za instaliranje postrojenja. Procenjuje se da neće biti nikakvih problema jer su lokalci već legli na rudu, pa će za nekoliko meseci duž Spoljnostarčevačke, u pravcu ruske Rafinerije, niknuti još jedan industrijski kompleks. Ova iznenadna odluka ekološko-urbanističkog sekretarijata veoma je interesantna iz više razloga. Kao prvo, gradski većnik zadužen za ekologiju Vladimir Delja iznenađen je ovakvim rešenjem slučaja asfaltne baze. On je rekao da je, mimo njegovog znanja, Olivera Subotić donela takvu odluku i da se to sve desilo dok je bio na godišnjem odmoru. Drugo, ovo rešenje je doneto na osnovu odluke pokrajinskog Sekretarijata za životnu sredinu i održivi razvoj od 13. jula, tj. pokrajinci su na osnovu „službenog nadzora” ukinuli pređašnje rešenje pančevačkog Sekretarijata (datirano 1. juna) kojim je bio obustavljen postupak procene uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnje asfaltne baze na teritoriji grada Pančeva.

A najzanimljiviji je treći razlog.

Glava i akt

Na dvadesetoj sednici pančevačkog parlamenta (održana 25. februara) odbornici su usvojili zaključak prema kome Gradsko veće treba da obavi uvid u celokupan postupak u vezi s asfaltnom bazom koju je firma „Vojvodinaput” nameravala da podigne u južnoj industrijskoj zoni, na parceli između „Petrohemije” i Starčeva. Gradonačelnica Vesna Martinović je tada za skupštinskom govornicom „zatražila glavu” odgovornog lica koje je izdavanjem akta o urbanističkim uslovima za postavljanje asfaltne baze i izgradnju pratećih objekata u južnoj industrijskoj zoni u ime grada uslovno dalo saglasnost „Vojvodinaputu” da realizuje ovaj projekat.

Da podsetimo, „Vojvodinaput” i JP Direkcija 2007. godine sklopili su ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji na osnovu kojeg je ovo javno preduzeće preuzelo obavezu da obavi sve što je neophodno kako bi ova građevinska firma dobila akt o urbanističkim uslovima. Do danas, a prošlo je gotovo pola godine, većnici se nisu pozabavili skupštinskim zaključkom, niti je gradonačelnica našla krivca.

Pravo na samoodlučivanje

Ako zanemarimo čisto ekološke razloge (npr. da li će asfaltna baza doprineti povećanju zagađenja iz južne industrijske zone?) i projekat „Štrabaga” sagledamo iz perspektive načina na koji je ova austrijska firma dobila saglasnost na studiju, možemo zaključiti da je u ovom slučaju grubo prekršeno pravo lokalnih zajednica da same odlučuju o svojoj sudbini. Gradsko veće nije obelodanilo šta se sve dešavalo u kancelarijama i hodnicima gradske kuće u poslednje tri godine kada je reč o dobijanju saglasnosti na studiju „Štrabaga” i ko je to mrsio, zašto i u čijem interesu. Sasvim je jasno da je stvar izmakla kontroli zato što su političari opasno upleli prste u slučaj asfaltne baze. Stoga se za odluku Sekretarijata od 19. jula može slobodno reći da je politički motivisana.

Nastavak na strani Hronika