Pancevac Online

Broj 4358 · 16.07.2010.

Naslovna

Treba li ostati mrtav hladan?

Kliknite za veci prikaz

Gradska vlast, posle silnih muka i uloženih para, na najboljem je putu da konačno i trajno reši probleme centralnog grejanja.

Tako će građani koji obitavaju u čitavoj trećini daljinski grejanih stambenih jedinica mirno sačekati zimu.

Sada našoj narodnoj vlasti ostaje samo da se baci na zimske probleme onih ostalih dveju trećina stanovništva.

Kao neka od mogućih rešenja predlažemo:

– da oformi komisiju koja će meriti temperaturu u stanovima koji nemaju nikakvo grejanje;

– da formira mobilne ekipe koje će besplatno dovoziti drva, seći ih, cepati i ubacivati u podrume;

– da imenuje neko od javnih preduzeća, kao nadležno za dovoženje i ubacivanje uglja, te izbacivanje pepela;

– da zaduži sve odbornike koji su mehaničari ili električari da u vreme kada Skupština ne zaseda, popravljaju građanima grejna tela koja rade na struju;

– da preko lokalnih medija promoviše projekat pod nazivom „Kako fizičkim vežbama sebi povisiti temperaturu, a ne založiti ništa”;

– da organizuje javnu raspravu na temu šta je bolje: biti živ spaljen ili ostati mrtav ’ladan...


Parlament zaseda u petak

U fokusu budžet

Predsednik Skupštine grada Tigran Kiš zakazao je novu sednicu našeg lokalnog parlamenta za petak, 16. jul. Dnevni red od 67 tema ovog puta je samo naizgled obiman, jer se čak 47 tačaka odnosi na razrešenja i imenovanja članova školskih odbora svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji Pančeva. Očekuje se da će najveću pažnju odbornici posvetiti predloženom rebalansu gradskog budžeta, izmeni finansijskog plana Direkcije za izgradnju i uređenje grada, kao i konačnim verzijama dugo pripremanih odluka o grejanju.


Sa sednica Gradskog veća

Odluke o grejanju konačno pred odbornicima

Kašnjenje koje nas je koštalo skoro 300 miliona dinara • Liberalizovana mogućnost isključenja iz sistema daljinskog grejanja • Dosadašnja praksa nepravedna, neekonomska i neracionalna • ATP finansijskim lizingom do 14 novih solo autobusa

Kliknite za veci prikazKliknite za veci prikaz
Ako ATP ne bude mogao da otplaćuje dug, 200 miliona dinara plateiće grad

Na prvoj od dve prošlonedeljne sednice, održanoj u petak, 9. jula, Gradsko veće je konačno utvrdilo predlog novih odluka o grejanju. Reč je o dva strateška propisa: Odluci o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području grada Pančeva i Odluci o realizaciji Projekta naplate utrošene toplotne energije na osnovu merenja individualne potrošnje kupaca priključenih na sistem centralnog grejanja. Prvi od pomenutih akata, čiji je nacrt objavljen u „Pančevcu” i bio je na jednomesečnoj javnoj raspravi, obrazložio je Zoran Jovanović, većnik zadužen za finansije.

Osam predloga, a samo dva upotrebljiva

– Ova odluka je vrlo obimna i detaljna, a kasni tačno godinu dana.

Kamo sreće da smo je posle ovakvog postupka doneli ranije; ne bismo imali problema, a i to bi nas koštalo 200–300 miliona dinara manje. Odluka doneta krajem septembra prošle godine naišla je na otpor korisnika, a kao rezultat kompromisa formirana je radna grupa, koja je radila osam meseci. Neki članovi su to prihvatili s uživanjem, tako da su nameravali da rade još godinu dana, a drugi su rad u ovoj grupi doživeli kao ničim nezasluženu božju kaznu. Iz javne rasprave i posle vrlo demokratske procedure dobili smo osam predloga za poboljšanje teksta, od kojih je šest bilo neupotrebljivo, a dva su bila vrlo konstruktivna. Bilo je komplikovano jer je Odluka morala da pokrije neko prethodno stanje, neko prelazno rešenje, a i da predvidi željeno idealno stanje kada ćemo moći da naplaćujemo utrošenu toplotnu energiju prema individualnom utrošku u svakom stanu. Dosad je decenijama važilo da potrošači nejednako troše, a za istu kvadraturu jednako plaćaju – raspon trošenja je jedan prema tri, što znači da su neki trošili energiju tri puta više od drugih, a plaćali jednako. To je nepravedno, to je neekonomski, to je neracionalno. Novi sistem omogućiće merenje sve do individualnih kupaca ili do skupština stanara – rekao je Jovanović.

Kome ne odgovaraju kalorimetri

Konačna verzija odluke pripremljene za odborničko odlučivanje (koje će uslediti već na sednici Skupštine zakazanoj za petak) ne razlikuje se mnogo od nacrta koji je bio objavljen.

– U našem gradu postoje zgrade koje su energetski vrlo efikasne, koje troše oko 80 kilovat-sati po kvadratnom metru na godišnjem nivou, i postoje zgrade koje su energetski rasipničke, koje troše 220 kilovat- sati. Ako skupštine stanara žele da zadrže stari sistem plaćanja, mogu da ga zadrže – plaćaće po kvadratnom metru. Ako neki žele, mogu da pređu na plaćanje po utrošenoj energiji u kotlarnici i podele trošak kako god se s komšijama dogovore. Inače, u energetski neefikasnim zgradama nepotrebno je ugrađivati kalorimetre, jer će oni samo beležiti visoku potrošnju. Tu bi prvo trebalo uložiti u termoizolaciju, pa tek onda ih ugrađivati – savetovao je Jovanović.

Sistem kakav nema niko u Srbiji

Radna grupa je prihvatila primedbu po kojoj će, u slučaju reklamacije, „Grejanje” meriti temperaturu u stanu na visini od 75 centimetara (umesto na 1,5 metara visine kao dosad), a ako je ona opravdana, korisniku će račun biti umanjen za 10 odsto fiksnog dela (umesto pet odsto, kako je bilo u nacrtu). Takođe, prihvaćeno je da se prilikom ponovnog priključivanja na sistem plaćaju samo stvarni troškovi ovog posla (umesto da se oni računaju kao da je reč o novom kupcu), a za isključenje na zahtev pojedinačnog korisnika ubuduće neće biti potrebna saglasnost skupštine stanara, kao ni uslov da su izmireni svi stari dugovi. Drugim rečima, mogućnost isključenja odnosno izlaska iz sistema ovom odlukom je liberalizovana i olakšana.

– Druga predložena odluka obavezuje i „Grejanje” i nas kao osnivača i korisnike da u periodu od tri do pet godina primenimo sistem u kome će svaki kupac imati svoje merilo za utrošenu energiju. Stvaramo preduslove da građani mogu da biraju kako će plaćati uslugu grejanja u narednoj sezoni, a i da se krene u investiciju ugradnje kalorimetara po stanovima već tokom ovog leta. Ovakav sistem nema niko u Srbiji i mi smo prvi u tome – završio je Jovanović obrazlaganje novih grejnih propisa, što su članovi Veća jednoglasno podržali.

Novi autobusi posle četvorogodišnjeg posta

Gradska vlada je takođe jednoglasno podržala predlog ATP-a da ova firma putem finansijskog lizinga nabavi 14 novih prigradskih solo autobusa. Da bi to bilo omogućeno, Skupština će ovu nabavku morati da proglasi za kapitalnu investiciju i narednih godina planira dovoljno novca za otplatu prispelih lizing rata ukoliko ATP ne bude mogao da otplaćuje dug. Ukupna vrednost ove javne nabavke (cena vozila, troškovi i kamata za lizing) jeste oko 200 miliona, a ovogodišnjim budžetom za tu svrhu je izdvojeno samo 40 miliona dinara. Da bi se vozni park našeg gradskog prevoznika normalno obnavljao, bilo bi potrebno da se svake godine kupi bar deset novih autobusa, a poslednja nabavka (10 vozila) obavljena je još 2006. godine.

Kalorimetri po stanovima u roku od tri godine

Odluka podužeg naziva kojom se predviđa naplata utrošene energije za grejanje prema stvarnoj potrošnji utvrđuje sledeće obaveze JKP „Grejanja”:

– da uradi projekat balansiranja vertikala sekundarne mreže u zgradama;

– da pripremi projekat za ugradnju kalorimetara u stanovima i poslovnom prostoru koji se daljinski greje;

– da predloži izbor opreme koja će se ugrađivati:

– da predloži izbor dobavljača projektovane opreme;

– da sprovede postupak njene nabavke.

Pri tom je grad, kao osnivač pomenutog javnog preduzeća, dužan da „pruži svu potrebnu logističku” pomoć i da obezbedi neophodne garancije za kredit koji bi „Grejanje” dobilo na minimum deset godina (sa grejs periodom od najmanje dve godine).

Planirana vrednost cele ove investicije jeste 3,5 miliona evra, a predviđeni rok za završetak radova je tri godine.

Konačno, Odlukom se predviđa da građani ugradnju kalorimetara otplaćuju preko mesečnih računa za grejanje „pod uslovom da rata bude u skladu s njihovim finansijskim mogućnostima” (šta god to praktično značilo).

Ovom prilikom većnici su usvojili i Rešenje o obrazovanju jedanaestočlanog Komiteta za bezbednost saobraćaja, na čijem je čelu Miladin Šakić, koji je i inače u gradskoj vladi zadužen za tu oblast. Već na sledećoj sednici Veća, održanoj u utorak, 13. jula, prihvaćen je Plan bezbednosti saobraćaja za 2010. godinu, na osnovu kojeg će, kada ga potvrdi Skupština, Komitet uraditi operativni program.

Kraj rašomonijade s toplom vodom?

JKP „Grejanje” ima obavezu da do kraja ove godine uradi stručnu analizu Projekta snabdevanja toplom vodom naselja Kotež 2 i da smisli nekakvo rešenje tog problema.

Ukoliko to nije moguće, novopripremljenom skupštinskom odlukom ostavlja se mogućnost tom javnom preduzeću da predloži „ukidanje ovog sistema”.

Gradsko veće je na ovoj sednici prihvatilo i jedan sladak zahtev. Saglasilo se s tim da se pančevačkom Društvu pčelara bez naknade odobri korišćenje dela javne površine u Ulici Živojina Mišića (Korzo), gde će 9. i 10. septembra biti održana druga manifestacija meda i pčelinjih proizvoda.

Z. Spremo