Pancevac Online

Broj 4352 · 04.06.2010.

Matične knjige

Rođeni

Dobili ćerku

17. maj: Taru – Mladen i Šana Kris Agnes Blaga, 18. maj: Dunju – Bojan i Aleksandra Marjanović, 20. maj: Enu – Viktor Idvorijan i Nada Mitić, 22. maj: Lanu – Miroslav Vladić i Tijana Maluckov, 22. maj: Sonju – Saša i Nada Mitić, 24. maj: Sonju – Stevan i Dragana Bogosavljev, 25. maj: Sofiju – Dejan i Milena Stefanov, Sanju – Milan i Sonja Pjević.

Dobili sina

27. april: Peru – Jovana Novakov, 01. maj: Martina – Siniša Konstandin i Lenka Radunj, 03. maj: Petra – Predrag i Snežana Sekulić, 05. maj: Filipa – Zoran Lazarević i Helena Kožokar, 09. maj: Nemanju – Saša Barajić i Olivera Ignjatović, 11. maj: Ognjena – Srđan i Danijela Ristovski, 13. maj: Sebastijana – Jon i Marina Gucu, 14. maj: Vladimira – Goran i Dragica Preradović, 18. maj: Andriju – Zlatko i Danijela Kendereški, 18. maj: Iliju– Goran i Gordana Popović, 20. maj: Davida – Dejan Todorovski i Ivana Mladenović, 20. maj: Ivanko – Ivan i Andrea Tot, 26. maj: Milutin – Nenad Beljurević i Isidora Nađ, 27. maj: Danila – Momčilo i Vesna Jovičić.

Venčani

27. maj: Goran i Biljana Đorđević, Miroslav Hafner i Branka Kovački, Dragan Kolundžić i Ljiljana Krčadinac, 29. maj: Milan Suzić i Bojana Vujić, Slobodan Đukić i Dragana Janković, Zoran Janković i Marijana Zlatanović, Aleksandar Subin i Biljana Bobić, Jan Gajan i Sredojević Jovana, Saša Njagulj i Snežana Ljubičić, Dušan Godičev i Sandra Kuzmanović, 30. maj: Aleksandar Đukanović i Maja Kalapiš, Stanko Vilenica i Katarina Dačić, Boris Rakita i Gordana Marinković, Milan Jovanović i Danijela Todorović.

Umrli

21. maj: Živa Tomić – 1912, 22. maj: Petar Marković – 1934, Dobrila Ristić –1929, 23. maj: Ana Srbulj – 1939, Đurđevka Šajn – 1921, 24. maj: Ankica trailović – 1931, Karolj Nemček –1948, Đerđ Barbaš – 1933, Ivan Guščina – 1949, 25. maj: Bogoljub Novakov – 1955, Slavujka Ješin – 1929, Sofija Turika – 1929, Jefta Mik – 1939, 26. maj: Dušan Ćekić – 1949, Stevan Marjan –1954, Eva Pavela – 1924, Branislav Nikolić – 1932, Steva Radovanov – 1939, 27. maj: Ljubomir Tričković – 1927, Jovanka Blažić –1929, 28. maj: Angelina Kovačević –1933, 29. maj: Zorica Jašarević – 1950, Mile Ločki – 1928, 30. maj: Slavna Katanić – 1926, Dragan Damjanović – 1950, Jan Marček – 1929, Jelena Dinić – 1927, Radmila Anđelković – 1930, 31. maj: Pera Cvejin – 1954, Anica Dimitrijević – 1934, Ljubomir Mitrović – 1951, jun: Živka Đurić – 1930.