Pancevac Online

Broj 4352 · 04.06.2010.

Zapisi

Fotografije starih majstora

Doboš kao sredstvo javnog informisanja

Iz albuma Georgija Miloševića * Autor: Nepoznat

Kliknite za veci prikaz

U današnje vreme tehnike, kada se građanstvo informiše o aktuelnim dešavanjima putem radija, televizije, štampe i interneta, zaboravljeni su nekadašnji dobošari. Na fotografiji snimljenoj uoči Drugog svetskog rata ili neposredno posle njega nalazi se jedan pančevački dobošar s dobošem i maljicama (udaraljkama) u nekoj ulici u Gornjoj varoši. Njegovo ime pokrila je tama zaborava.

Dobošari koji su obilazili ulice i na svakom uglu udarali maljicama u doboš da privuku stanovnike imali su zadatak da pročitaju naređenja i saopštenja gradskih i viših vlasti. Dobijali su ih napismeno od gradskih činovnika. Pored ovih objava, čitane su i razne druge vesti.

Dobošari su za svoj rad bili nagrađivani. Saopštenja, naredbe i vesti zavisili su od vremena kada su objavljivani: austrougarsko doba, doba Kraljevine Jugoslavije, doba okupacije, doba socijalizma...

Pančevačkom građanstvu je saopštavano: da će (u januaru 1921) biti obavljen popis stanovništva (popis je i izvršen i Pančevo je tada imalo 19.892 stanovnika: Srba 9.422, Nemaca 7.237, Mađara 887, Jevreja 600, Rumuna 246 i ostalih 1.500); da se uspostavlja redovan autobuski saobraćaj između Pančeva i Beograda (1938); da se zabranjuju hazardne igre (1795); da će lekari, pošto su se pojavile boginje, pelcovati stanovništvo (1873); da se zabranjuje odlazak građana na ostrva Čakljanac i Stefanac jer u Srbiji vlada kuga (1799); da je dr Tatjana Vukalović, lekar celokupnog lekarstva, otpočela lekarsku praksu u Pančevu u Pašićevoj ulici broj 2 (1927); da se u bioskopu „Apolo” prikazuje filmski spektakl „Beh Hur” (1927); da je kao odmazda za ubijenog policijskog službenika Matijasa Grosa streljano 75 pripadnika NOP-a (1942); da je otvoreno varoško parno i kadno kupatilo, za dame četvrtkom i petkom pre podne, za gospodu subotom po podne i nedeljom pre podne (1922); da brod „Neptun” saobraća dva puta dnevno za Beograd i Zemun, s tamiškog pristaništa (1851); da je odlukom cara austrijskog ruski feldmaršal Aleksandar Vasiljević Suvorov imenovan i za austrijskog carsko-kraljevskog feldmaršala (1799); da se zabranjuje pucnjava po pančevačkim ulicama za vreme praznika (1816) itd.

Nastavak ovog teksta i fotografiju Pančeva iz vremena dobošara objavićemo u narednom broju našeg lista.