Pancevac Online

Broj 4574 · 04.09.2014.

Dokumenta

 

Materijal za redovnu sednicu Skupštine AD "Pančevac" Pančevo

Materijal za redovnu sednicu Skupštine: Materijal.pdf

 

Predlozi odluka  AD "Pančevac" Pančevo

Predlozi odluka: PREDLOG2014.doc

 

 

Poziv za redovnu sednicu Skupštine AD "Pančevac" Pančevo

Poziv za redovnu sednicu Skupštine: Poziv2014.pdf

 

Deklaracija za oglašavanje

Obaveštavamo oglašivače u našem listu, koji su pravna lica i preduzetnici, da je neophodno da uz oglasnu poruku dostave i DEKLARACIJU koja je propisana Pravilnikom o sadržini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke ("Službeni glasnik RS" broj 114/05), a u skladu sa Zakonom o oglašavanju "Službeni glasnik RS" broj 79/05).

Obrasci deklaracije, kao i sva potrebna pomoć oko njihovog popunjavanja, mogu se dobiti u prostorijama "Pančevca". Oglasne poruke za navedene kategorije oglašivača bez uredno popunjene deklaracije nećemo biti u mogućnosti da objavimo.

Deklaraciju možete preuzeti i ovde: Deklaracija.pdf (65kb)

 

Prospekt AD "Pančevac" Pančevo

Prospekt možete preuzeti i ovde: Prospekt.pdf (65kb)

 

Izveštaji o poslovanju AD "Pančevac" Pančevo

Godišnji izveštaj o poslovanju možete preuzeti i ovde: Godisnji.pdf (65kb)

Izveštaj o poslovanju možete preuzeti ovde: Poslovanje.pdf

Izveštaj o reviziji možete preuzeti ovde: Revizija.pdf

Napomene uz finansijke izveštaje možete preuzeti ovde: Napomene.pdf

 

Bitan događaj

Izveštaj o bitnom dogaÄ‘aju možete preuzeti ovde: Bitan.doc

 

Dokumentacija za redovnu sednicu Skupštine AD "Pančevac" Pančevo

Poziv za redovnu sednicu Skupštine: Poziv.pdf

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine: Zapisnik.pdf

Predlozi odluka: Predlog.doc

Godišnji izveštaj za 2012. god.: Godisnji.doc

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. god.: Godisnji2.xlsx

Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2012. god.; Izvestaj.doc

Finansijski izveštaj za 2012. god.: Finansijski.xls

Napomene uz finansijski izveštaj: Napomene.doc

Punomoć: Punomoc.doc